Audits Zorginspectie en externe kwaliteitslabels

JCI-accreditering: zoals vele ziekenhuizen in Vlaanderen is ZNA zich aan het voorbereiden op een accreditatie door Joint Commission International. De werking van het ziekenhuis zal worden geïnspecteerd door externe auditors op basis van vooraf vastgestelde criteria. 

Een aantal diensten kunnen reeds een extern kwaliteitscertificaat voorleggen: 

  • ISO zorg en welzijn voor de nierkliniek
  • JACIE certificaat voor de dienst hematologie en het cryolaboratorium
  • ISO 15189 voor het klinisch laboratorium
  • ISO 9001 voor het centrum reproductieve geneeskunde
  • EARL accreditatie voor het PET/CT Da Vinci centrum in samenwerking met GZA

Het Vlaams agentschap voor Zorg en Gezondheid voert op regelmatige basis controles uit volgens een eisenkader voor bepaalde trajecten die de patiënt in het ziekenhuis aflegt.

Algemene bevindingen van de Zorginspectie voor onze algemene ziekenhuizen vind je hier

De laatste auditverslagen van ZNA Hoge Beuken, ZNA Jan Palfijn, ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, ZNA Middelheim, ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Stuivenberg/Sint-Erasmus vind je eveneens terug op de website van Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De laatste auditverslagen van onze psychiatrie vind je hier:

Laatste update op: 02-07-2018