Patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite

Elk jaar beoordeelt het Vlaams Patiëntenplatform vzw, een onafhankelijk platform van patiëntenverenigingen in Vlaanderen, de patiëntgerichtheid van Vlaamse ziekenhuiswebsites. Dit gebeurt in het kader van het Vlaams Indicatorenproject (VIP²).

Het Vlaams Patiëntenplatform bekijkt hierbij of de informatie op de ziekenhuiswebsites relevant is en of die informatie snel en gemakkelijk teruggevonden kan worden door de patiënten. 

Evaluatie 2017

In 2017 beoordeelde het Vlaams Patiëntenplatform vzw 49 items, gegroepeerd rond 8 aspecten: 

 • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de website (13 items)
 • praktische informatie (3 items)
 • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis (11 items)
 • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis (7 items)
 • informatie over de kostprijs van zorg (4 items)
 • informatie over privacy en patiëntenrechten (5 items)
 • patiëntenvoorlichting en -ervaringen (4 items)
 • interactiemogelijkheden van de website (2 items)

In totaal beoordeelde het Vlaams Patiëntenplatform 53 ziekenhuizen.

Resultaat 2017 

In 2017 behaalde de ZNA-website een score van 89.6% en is hiermee de op een na best scorende website.

Dit betekent dus ook dat ZNA, samen met nog 18 andere ziekenhuizen, de streefwaarde tussen 76-100% voor de patiëntgerichtheid van de website ruimschoots behaalde.

De verbeterde score t.o.v. 2016 is vooral te danken aan het publiceren van extra info rond de visie en het beleid van ZNA en rond het zorgaanbod. Bovendien krijgen patiënten nu ook een gedetailleerder overzicht van de kosten die aangerekend kunnen worden.

 

Meer info over de resultaten van de ZNA-website vind je terug op de website van Zorgkwaliteit.

Het resultaat van de andere deelnemende ziekenhuizen kan je ook op de website van Zorgkwaliteit bekijken.

Wat kan nog verbeteren?

 • Publiceren van ons beleid rond het bewaren van overblijvend menselijk lichaamsmateriaal.
 • Publiceren van bijkomende info op de artsenpagina’s (interessegebieden van de artsen, publicaties, e.d.) en extra contactgegevens van de verpleegafdelingen.
 • Uitbreiden van de mogelijkheden om het online patiëntendossier in te kijken. Momenteel is enkel inzage in de medische beelden online mogelijk.
 • Behalen van het AnySurfer-label voor de website (garantie dat de website makkelijk te gebruiken is door mensen met een handicap).

 

Laatste update op: 19-06-2018