Resultaat 2015

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw voerde de beoordeling in 2015 uit op de oude ZNA-website. Op dat moment waren we volop bezig met de ontwikkeling van een nieuwe ZNA-website (die in mei 2016 gelanceerd werd). 

De score van 2015 (44%) was dus terecht: de ZNA-website was aan verbetering toe, vandaar ook het project voor de nieuwe ZNA-website.

Met de nieuwe website willen we onze patiënten een platform aanbieden dat:

  • gebruikersvriendelijk en patiëntgericht is
  • duidelijk focust op het zorgaanbod met heel wat informatie over behandelingen, onderzoeken en ziekten
  • een eenvoudige navigatie heeft en teksten die makkelijk op scherm te lezen zijn
  • goed geconsulteerd kan worden op smartphone of tablet

Omdat kwaliteit belangrijk voor ons is en patiënttevredenheid centraal staat, hebben we hierbij ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van VIP².

Dit alles zou zich moeten vertalen in een betere beoordeling van de ZNA-website in 2016.

In afwachting van de lancering van de nieuwe website hebben we na de beoordeling van 2015 wel nog een aantal acties ondernomen op de oude website, zoals extra contactgegevens, een duidelijke omschrijving van het ziekenhuisbeleid, extra info rond patiëntenverenigingen en dergelijke meer.

Laatste update op: 14-08-2019