Kwaliteitsprojecten

Drie virtuele conferenties over kwaliteit: “Kwaliteit blijft en leeft” (2020 - 2021)

Het Netwerk GZA-ZNA nam de beslissing om via de realisatie van een grootschalig symposium “Kwaliteit blijft en leeft” de ziekenhuis- en zorgsector bijeen te brengen en de evolutie van kwaliteitssystemen en -aanpak met samen met alle stakeholders onder de loep te leggen. Die beslissing past in de ambitie van GZA en ZNA om in de sector toonaangevend en innovatief te zijn, leiderschap te tonen, te wegen op het beleid en innovatief kwaliteitsmanagement te promoten. We organiseren samen een cyclus van drie hybride conferenties met simultane livestreams in plenaire en parallelle sessies.

De eerste twee conferenties konden alvast rekenen op 1 500 Vlaamse zorgprofessionals die een account aangemaakt hebben en deelgenomen hebben aan een van de activiteiten.

Meer info vind je op www.kwaliteitleeft.be. Daar kun je ook de video-opnames (her)bekijken.
 

Jaarplan Kwaliteit en patiëntveiligheid 2021

ZNA werkt – als lerende organisatie - voortdurend aan kwaliteitsvolle en veilige zorg en zet daarom voortdurend in op kwaliteitsverbetering.  

Het jaarplan kwaliteit en patiëntveiligheid 2021 omvat volgende hoofdlijnen :

  • opbouw van een eigen referentiekader voor het ziekenhuis, sinds de beslissing om in 2022 geen vervolgaccreditatie uit te voeren.
  • verdere uitbouw van instrumenten om het voldoen aan de normering intern te toetsen, als input voor kwaliteitsverbeteringsinitiatieven.
  • verdere uitbouw van risicobeheer, om de risico’s in de gezondheidszorgprocessen in kaart te brengen en de grootste risico’s het eerst het hoofd te kunnen bieden.
  • meten en verbeteren van de patiëntervaring en de tevredenheid die patiënten aangeven, na een behandeling of opname in het ziekenhuis.
  • het verder inzetten op artsen en medewerkersbetrokkenheid in het nemen van gezamenlijke beslissingen om te komen tot de uitvoering van goede gezondheidsprocessen.
  • het verder uitbouwen van meetinstrumenten om de zorgkwaliteit objectief aantoonbaar te maken (indicatoren).

Daarnaast ligt de focus van het jaarplan kwaliteit en patiëntveiligheid in 2021 op volgende actieplannen :

  • optimalisatie van de zorg voor de geriatrische patiënt in ZNA
  • verfijning van pathologie-gebonden indicatoren in het domein oncologie.

Uiteraard volgt ZNA ook een aantal ziekenhuisbrede indicatoren op, analyseren we de incidenten die in het ziekenhuis gemeld worden over processen die een impact hebben op de zorg voor onze patiënten en volgen we de dossiervoering op via steekproeven. Deze elementen dragen samen bij tot het nemen van weloverwogen beslissingen bij het detecteren van mogelijke verbeterpunten en het formuleren en uitwerken van verbetermaatregelen.

De uitvoering van dit jaarplan wordt geleid door het ZNA Kwaliteitsteam en uitgewerkt met de medewerkers uit alle geledingen van ZNA.

Contactpersoon: Els Van Zele: [email protected] - 0478992521

Laatste update op: 09-11-2021