Kwaliteitsprojecten

Bij ZNA meten we de kwaliteit van onze zorg continu. Met interne en externe audits meten we hoe we scoren op kwaliteitsindicatoren. En ook uit meldingen van (bijna-)incidenten en klachten van patiënten en/of familie trekken we de nodige conclusies.  

De bevindingen van al deze metingen bespreken we regelmatig in onze kwaliteitsstuurgroep. Hieruit volgen acties die de kwaliteit van onze zorg verder kunnen verbeteren.

Verbeteracties 2018

Uit onze metingen blijkt dat de meest frequent gemelde incidenten gaan over:

  • valincidenten bij patiënten
  • problemen bij het toedienen van medicatie

Om dergelijke incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het kwaliteitsteam specifieke werkgroepen opgericht die de problematiek grondig analyseren. Die werkgroepen konden de oorzaken van de incidenten al identificeren. Op basis daarvan stelden ze een aantal verbeterpunten op.

Extra valpreventiemaatregelen onder vorm van:

  • valrisico-screening bij de patiënten
  • educatie van patiënten met verhoogd valrisico
  • extra aandacht voor de veiligheid van de ruimten waar valrisicopatiënten verblijven: vrij van obstakels, met goede verlichting en dergelijke meer

Verbetering van het medicatieproces in het oncologisch dagziekenhuis.

De doorlooptijd van het medicatieproces -vanaf de bestelling van chemo-medicatie bij apotheek tot de toediening ervan aan patiënten- is nu een stuk korter. Gevolg: extra comfort voor chemopatiënten. Zij krijgen hun chemo toegediend zodra ze aankomen in het ziekenhuis en hun wachttijd blijft tot een minimum beperkt.

Laatste update op: 02-07-2018