Ziekenhuishygiëne

In het dagelijks leven kom je regelmatig in contact met allerlei soorten bacteriën en virussen. Het is niet zo dat je van alle bacteriën en virussen ziek wordt. Wel heb je een grotere kans om ziek te worden als je een lagere weerstand hebt.

Op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar verblijven, zoals een ziekenhuis, is de kans op het krijgen van een infectie groter omdat ziektekiemen makkelijk overgedragen worden.

Om te vermijden dat je een ziekenhuisinfectie oploopt, is er binnen ZNA een team van ziekenhuishygiënisten actief. De missie van het team ziekenhuishygiëne is: een maximale bescherming aan van onze patiënten bieden door een integrale aanpak van kwalitatieve zorg in ZNA. De hoofdtaak waarrond wordt gewerkt is infectiecontrole.

Daarvoor werkt het team rond volgende aspecten:

 1. Handhygiëne
 2. Isolatiemaatregelen
 3. Overdracht elimineren


Om de kwaliteit van onze projecten te evalueren, werken wij mee aan de kwaliteitsprojecten opgesteld door de overheid. Deze projecten zijn terug te vinden op de volgende websites:

https://www.zorgkwaliteit.be/;

http://www.ubentingoedehanden.be/nl.  

Indien u vragen hebt over deze materie, kan u ons steeds bereiken via:

Telefoon: 03/280 25 34

 

Handhygiëne

De overdracht van bacteriën en virussen gebeurt vooral door de handen. Daarom is een goede handhygiëne van groot belang. Voor en na elk patiëntencontact en na contact met de patiëntomgeving ontsmetten zorgverleners hun handen. Handen moet je alleen wassen met water en zeep wanneer ze zichtbaar vuil zijn of na een toiletbezoek.  

Om de overdracht van bacteriën te beperken, nemen we ook andere maatregelen voor onze zorgverleners:

 • ze dragen enkel kledij met korte mouwen
 • ze dragen geen juwelen
 • ze houden hun nagels kort
 • ze dragen geen nagellak.

In het ziekenhuis wordt op continue basis nagegaan of deze regels worden toegepast.  ZNA werkt ook actief mee aan de nationale campagne handhygiëne om zorgverleners nog meer te motiveren om deze handhygiëne strikt toe te passen.

Ook patiënten en bezoekers raden we aan om een goede handhygiëne aan te nemen:

 • was je handen met water en zeep voor het eten en na elk toiletbezoek (zie afbeelding 1).
 • droog je handen goed nadat je je handen hebt gewassen. Bacteriën houden van een vochtige omgeving.
 • ontsmet regelmatig je handen met handalcohol. Doe dit op de juiste manier (zie afbeelding 2).
 •  bezoekers vragen we om voor en na het bezoek de handen schoon te maken met handalcohol.

 

Afbeelding 1


Afbeelding 2 

Isolatiemaatregelen

In een ziekenhuis komen verschillende bacteriën voor. Sommige patiënten hebben meer kans om één van deze bacteriën bij zich te dragen. Bij deze patiënten nemen zorgverleners stalen af. De mensen die de bacterie met zich meebrengen, zijn hier niet per se ziek van. Wel kunnen ze andere patiënten besmetten.

Om overdracht te verhinderen, worden deze patiënten in isolatie behandeld. Dit wil zeggen dat de verpleegkundigen handschoenen, een schort en/of een mondmasker dragen. Deze maatregelen hebben geen invloed op uw verzorging.

Deze isolatiemaatregel wordt niet alleen toegepast bij een ziekenhuisbacterie, maar ook bijvoorbeeld bij griep.

Van zodra deze maatregelen van toepassing zijn, krijgen de patiënt en zijn/haar familie informatie van de behandelende arts en verpleegkundige.

Wanneer de isolatiemaatregel van kracht is, kan de patiënt nog steeds bezoek ontvangen. Bezoekers moeten in dat geval een goede handhygiëne toepassen. Bezoekers moeten wel eerst de verpleging raadplegen wanneer er een gele isolatiekaart aan de deur hangt.

 

Overdracht elimineren

Om de overdracht te elimineren, worden naast handhygiëne en isolatiemaatregelen nog bijkomende maatregelen in acht genomen.

Overdracht kan ook gebeuren door middel van medische materialen en door contact met de omgeving van de patiënt. Daarom investeren we in materiaal dat ofwel individueel per patiënt wordt gebruikt of materiaal dat makkelijk kan gereinigd en gedesinfecteerd of gesteriliseerd kan worden. Voor het reinigen en desinfecteren van materiaal maken we gebruik van de doekjes die in alle patiëntenkamers aanwezig zijn (zie afbeelding). Ook patiënten en bezoekers mogen deze doekjes gebruiken om materiaal of oppervlakken te reinigen.


Door onze medewerkers zoveel mogelijk te laten vaccineren, zorgen we voor een bescherming tegen de griep. Medewerkers die zich niet hebben laten vaccineren moeten tijdens de griepepidemie een mondmasker te dragen. Dit raden we ook aan voor bezoekers. Indien je een verkoudheid hebt is het aan te raden dat je steeds een mondmasker aandoet. Heb je griepsymptomen? Stel je ziekenhuisbezoek dan uit.

Bacteriën, virussen en schimmels kunnen zich echter ook via andere kanalen verspreiden. Tijdens verbouwingen bijvoorbeeld kunnen ze zich via stofdeeltjes door de lucht voortbewegen. Daarom worden er speciale maatregelen getroffen zodat er geen stofdeeltjes vrijkomen tot bij de patiënten.

Laatste update op: 19-07-2021