Commissie voor Medische Ethiek

Omschrijving Commissie voor Medische Ethiek ZNA en opdrachten
 

Conform de Belgische en Europese wetgeving omtrent Commissies Medische Ethiek heeft de CME volgende taken:

 • Begeleiden en adviseren over de algemene ethische aspecten van de gezondheidszorg in het ziekenhuis (+ algemene bio-ethische reflectie indien van toepassing).
 • Bijdragen tot ethische beslissingen en ondersteunen in individuele gevallen.
 • Ethische en wetenschappelijke evaluatie van protocollen over experimenten op mensen (wet 7.05.04).

Binnen ZNA worden deze 3 taken onderverdeeld in 2 commissies:

 • De Commissie voor Medische Ethiek ZNA of begeleidingscommissie: 
  De Commissie voor Medische Ethiek ZNA is een onafhankelijke instantie. Zij geeft advies over de medisch ethische aspecten van de zorgverlening, zowel algemeen als bij individuele vraagstelling. Ieder lid van het ziekenhuispersoneel kan zich met een schriftelijke vraag wenden tot de begeleidingscommissie. De adviezen van de begeleidingscommissie zijn vertrouwelijk en worden overgemaakt aan de vraagsteller.
 • De Institutional Review Board (IRB) of de toetsingscommissie, het zogenaamde expertenpanel.
  Het IRB geeft een bindend advies wat betreft de evaluatie van alle protocollen over experimenten op de mensen, in het bijzonder over klinisch onderzoek bij patiënten en vrijwilligers. In die functie is het IRB bevoegd om advies uit te brengen voor studies die plaatsvinden in één van de ziekenhuizen van ZNA. Tevens verzorgt het IRB in naam van de Commissie voor Medische Ethiek ZNA de adviezen voor de rust- en verzorgingsinstellingen van het OCMW Antwerpen, enkele fase I-centra in het Antwerpse en voor een aantal huisartsen en arts-specialisten over heel België die geen eigen ethisch comité hebben. Uiteraard gebeurt dit altijd conform de Belgische Wet op de Experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004 én de van toepassing zijnde Europese regelgevingen.

Contactgegevens

De Commissie voor Medische Ethiek ZNA is elke werkdag te bereiken van 9.00 u. tot 16.00 u.:

 • Telefonisch op 03 280 34 29 of 03 280 34 29
 • Via e-mail: [email protected]
 • Via post: Commissie voor Medische Ethiek ZNA, p/a ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis, P4, Route 34, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen

Wie kan een verzoek indienen?

Elk personeelslid van het ziekenhuis, elke onderzoeker (voor klinische studies), elke arts maar ook patiënten, familieleden of nabestaanden kan een verzoek aan de Commissie voor Medische Ethiek ZNA richten.

Voor deze laatste groep geldt wel altijd dat alle vragen allereerst gericht moeten worden aan de behandelde arts, en eventueel de ombudsdienst van het ziekenhuis.

Voor het indienen van een klinische studie, zie hier.

Voor het indienen van een ander verzoek aan de Commissie voor Medische Ethiek, gelieve contact op te nemen met de medewerkers van de CME.

Praktische richtlijnen bij het indienen van klinische studies en data vergaderingen Commissie voor Medische Ethiek

Ledenlijst Commissie voor Medische Ethiek

Laatste update op: 07-03-2024