Missie en strategisch beleidsplan 2020

Onze missie

ZNA luistert. ZNA staat voor kwaliteitsvolle zorg

De essentie van ons streven naar kwaliteit is vervat in de vraag: wat heeft de patiënt nodig? ZNA kiest voor radicaal patiëntgerichte zorgverlening, en luistert daarom naar patiënten en hun familieleden, naar huisartsen en andere zorgverleners, naar sociale organisaties. ZNA wil zijn sleutelrol binnen het totale zorgaanbod in Antwerpen ten volle opnemen. Als dat betekent ‘pionieren’ dan doen we dat. Als dat betekent ‘samenwerken’, dan doen we dat. Wat de kwaliteit van onze zorg ten goede komt, wat de patiënt ten goede komt, is altijd een goed idee.

ZNA zorgt. ZNA staat voor toegankelijke zorg

Ons principe van toegankelijkheid is heel eenvoudig: ZNA weigert niemand. Als een deel van de bevolking de financiële drempel naar ons zorgaanbod niet of nauwelijks kan nemen, dan is het aan ons om die drempel verder te verlagen en een oplossing te zoeken. Dat deden de OCMW-ziekenhuizen al jaren en blijven ze doen binnen ZNA. In de prijsbepaling, in de waarborgregeling, in onze samenwerking met ziekenfondsen en sociale organisaties in het Antwerpse, en met name in de inspanningen van onze sociale diensten. Kwaliteitszorg heeft pas betekenis als iedere burger er toegang toe heeft.

Ons strategisch beleidsplan en doelstellingen

In ons Strategisch Beleidsplan 2020 is vastgelegd waar we met ZNA in het jaar 2020 willen staan.
Het is een ambitieus en concreet toekomstbeeld. In 2020 wil ZNA op basis van meetbare patiënttevredenheid tot de top drie van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux behoren.
De ambities van ZNA voor 2020 liggen op vijf vlakken: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg, een vijfsterrenziekenhuis, een toegankelijk ziekenhuis, een ziekenhuis waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen, een financieel slagkrachtige organisatie.

 

ZNA: patiënten als ambassadeurs van onze excellente zorg

ZNA wil in 2020 in de top drie van de niet-universitaire ziekenhuizen van de Benelux staan qua patiënttevredenheid. De kwaliteit van de dienstverlening moet uitmuntend zijn, want alleen dan zullen patiënten het ziekenhuis aanbevelen aan vrienden en kennissen.

ZNA: een vijfsterrenziekenhuis

ZNA wil een vijfsterrenziekenhuis zijn op het vlak van objectieve kwaliteit. Hiertoe zal ZNA werken op basis van een wetenschappelijke benadering van de zorgkwaliteit.

ZNA: een toegankelijk ziekenhuis

ZNA is in alle betekenissen van het woord een toegankelijk ziekenhuis. Vanuit zijn lange geschiedenis is en blijft sociale toegankelijkheid essentieel. In 2020 wil ZNA dat zijn patiëntenpopulatie een doorsnede is van de Antwerpse bevolking.

ZNA: waar medewerkers tevreden zijn en talent zich kan ontwikkelen

ZNA wil talenten aantrekken en vormen en hen een werkomgeving bieden waarin ze zich kunnen ontplooien en waarover ze fier zijn.

ZNA: een financieel slagkrachtige organisatie

Om zijn ambities te kunnen waarmaken heeft ZNA voldoende financiële draagkracht nodig om uit eigen middelen te kunnen investeren in infrastructuur en apparatuur om de zorg constant te kunnen verbeteren.
 

Concrete kortetermijnacties

Om de realisatie van het Strategisch Beleidsplan 2020 te garanderen, heeft ZNA een aantal strategische deelprojecten geïdentificeerd die in de komende jaren afgerond zullen worden: 

ZNA Cadix: ZNA bouwt een nieuw ziekenhuis - doelstelling: 2020

In het nieuwe ziekenhuis worden diensten uit ZNA Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus overgebracht. Het wordt een ziekenhuis dat op alle vlakken klaar is voor de toekomst: beeldbepalend, hoogtechnologisch en duurzaam. ZNA zal er topcentra op vlak van brandwonden en oftalmologie aanbieden. Daarnaast komen er onder meer een spoeddienst, operatiekwartier, intensieve zorg, hospitalisatie-afdelingen, dagziekenhuis en een raadplegingscentrum.

JCI-accreditering - doelstelling: laatste kwartaal 2018

Om vijfsterrenkwaliteit te kunnen bieden is een systeem van kwaliteitsmanagement noodzakelijk: waarborg van optimale kwaliteit van de processen en dienstverlening staan voorop.  Momenteel doorloopt ZNA een accreditatietraject, met als doel de JCI-accreditatie behalen. Deze accreditatie wordt na inspectie toegekend door de Joint Commission International (JCI), een organisatie die internationale normen vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid (zie kaderstuk). De doelstelling is om in het laatste kwartaal van 2018 het gerenommeerde label binnen te halen. 

Samenwerking met GZA - doelstelling:  erkenning van zorgstrategisch plan: 2018 e.v.

ZNA heeft samen met GZA een vzw opgericht die momenteel een zorgstrategisch plan voor de brede Antwerpse regio voorbereidt. Zo vormen de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA sinds 1 juni 2018 al één associatieve dienst. Bovendien zijn er al trajecten opgestart in het kader van ICT (EPD) en een gemeenschappelijke apotheek met één geneesmiddelendistributiesysteem.

EPD - doelstelling: lancering EPD: 2020

Samen met GZA werkt ZNA aan de realisatie van een Elektronisch PatiëntenDossier.

Financiële draagkracht - doelstelling: jaarlijkse EBITDA 10%

Om blijvend te kunnen investeren in de strategische en andere projecten, stelt ZNA het behoud van 10% EBITDA als norm voorop voor de komende jaren.

Laatste update op: 02-07-2018