Netwerk GZA – ZNA: een structurele samenwerking


Eind 2016 zetten GZA Ziekenhuizen en ZNA het licht op groen voor een structurele en duurzame samenwerking. De gezamenlijke toekomst krijgt vorm met de steun van de artsen, de raden van bestuur en de medische raden van beide ziekenhuisgroepen. Een nieuwe vzw bundelt afgevaardigden uit beide organisaties in het bestuur en onderzoekt alle mogelijke samenwerkingsverbanden. 

De samenwerking van GZA Ziekenhuizen en ZNA is er een van formaat. In totaal gaat het over meer dan 3.000 bedden en meer dan 1.000 artsen, verspreid over de 3 campussen van GZA Ziekenhuizen en 9 ZNA ziekenhuizen. De organisaties kunnen elkaar op verschillende vlakken aanvullen. Bovendien levert een samenwerking schaalvoordelen op, zoals het bundelen van investeringen. Op deze pagina lees je meer over de eerste realisaties van de groepering GZA – ZNA.

Samensmelting labo pathologische anatomie

Sinds 1 juni 2018 vormen de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA één dienst. Het is de eerste dienst die geïntegreerd samenwerkt. De dienst pathologische anatomie onderzoekt weefsel- en celmateriaal om een diagnose te stellen en zo een verdere behandeling te bepalen. Het centraal labo is gevestigd op de site ZNA Middelheim. Daarnaast zijn er drie kleinere centra in andere ziekenhuizen van de groepering die continue bemand zijn door een labomedewerker en een patholoog.

Door de bundeling van beide teams kan het labo een groter aantal onderzoeken uitvoeren. Deze integratie creëert ook meer ruimte voor innovatie en subspecialisatie.

>> Meer info vind je op de website van het Laboratorium voor Pathologische Anatomie (PA²)

Gezamenlijk Elektronisch Patiëntendossier

Een belangrijk project van de groepering is het opzetten van een gemeenschappelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Het samenbrengen van de kennis en financiële middelen moet GZA Ziekenhuizen en ZNA leiden naar een nieuw platform tegen 2020-2022. Dat platform moet een antwoord bieden op vele diverse wensen. Veilige uitwisseling van patiëntinformatie staat daarin voorop. Een lopende aanbestedingsprocedure moet nu uitmaken welke aanbieder dit complexe project het best kan uitvoeren.

Krachtbundeling tussen apotheken

We onderzoeken de mogelijke samenwerkingen tussen de apotheken van ZNA en
GZA Ziekenhuizen op het gebied van aankoop, geneesmiddelenproductie en -distributie. Zo willen we de kwaliteit voor onze patiënten nog verder verbeteren. Daarnaast willen onze apotheekmedewerkers zo beter ondersteunen in hun dagelijks werk en gaan we ook samen mogelijkheden voor automatisering bekijken.

Expertisecentrum voor endoscopische ingrepen

De gastro-enterologen van GZA Ziekenhuizen en ZNA bundelen ingrepen met hoogtechnologische endoscopische technieken in het zogenaamde ‘EVA-project’ (Endoscopische Vereniging Antwerpen). Door de oprichting van een expertisecentrum kunnen de artsen zich toespitsen op hooggespecialiseerde endoscopische ingrepen, zoals ERCP en Single Balloon. Deze ingrepen voeren ze uit in ZNA Jan Palfijn en
GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus.

Samenwerking rond zeldzame tumoren

Ook bundelen de chirurgen van ZNA en GZA Ziekenhuizen hun expertise in de heelkundige behandeling van slokdarm- en pancreastumoren. Dit om onze patiënten ook de meest gespecialiseerde zorg te kunnen blijven bieden. Topchirurgen behandelen deze zeldzame aandoeningen in ZNA Middelheim en GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus.

Infectiepreventie 

ZNA heeft sinds 2021 samen met GZA een Hospital Outbreak Support Team (HOST). Dat focust zich op infectiepreventie en het antibioticabeleid in woonzorgcentra die functioneel verbonden zijn aan ZNA en GZA Ziekenhuizen. Ook de eerstelijnszorg, zoals een huisartsenpraktijk, kan bij HOST terecht voor richtlijnen, training en materiaal om infecties te voorkomen. De COVID-pandemie leerde immers dat een continue inzet daarvoor essentieel is. Lees meer

Verdere samenwerkingen

Naast bovenstaande initiatieven bestaan er al geruime tijd samenwerkingen tussen de artsen van beide ziekenhuisgroepen:

  • Kinderchirurgisch Centrum Antwerpen: een initiatief van de kinderchirurgen van
    GZA Ziekenhuizen en ZNA dat zich specialiseert in complexe ingrepen.
  • Samenwerking op vlak van cardiologie.
  • Specialisten binnen hand- en polschirurgie van beide ziekenhuisgroepen ondersteunen elkaar.
  • Urologen van GZA Ziekenhuizen en ZNA gebruiken samen een robot om de prostaat te verwijderen.

Dit lijstje groeit nog verder aan. GZA Ziekenhuizen en ZNA blijven inzetten op nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Dit alles om onze zorg nog beter te maken.

 

Laatste update op: 04-03-2022