Levenseinde - euthanasie

Onze visie

 • We willen kiezen voor een radicaal patiëntgerichte zorg die kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven wil garanderen.
  Hierbij staat de patiënt als mens in zijn totaliteit centraal en dit vanuit een fundamenteel respect voor zijn eigen sociale en culturele achtergronden.
 • Niet de ziekte maar de 'zieke' is van belang.
 • We willen in waarheid op weg gaan en de zekerheid bieden dat individuele noden, verlangens en behoeften zoveel mogelijk ingevuld worden.
 • We willen erover waken dat het zorgproces en het afscheid nemen in de lijn ligt van wat de patiënt (vertegenwoordiger/naaste) wil en zou gewild hebben.
  Mensen zouden moeten kunnen afscheid nemen zoals ze geleefd hebben...
 • Wij aanvaarden sterven als een normaal proces in ieders leven, maar willen proberen om dit sterven zo zorgzaam mogelijk te laten verlopen.
 • Conform de wet palliatieve zorg (KB: 19/08/1991) en de wet euthanasie (KB: 28/05/2002) willen wij ruimte bieden voor alle interventies eigen aan het medisch begeleid sterven.
  We willen immers leven aan de dagen toevoegen en niet zo zeer dagen aan het leven. Onze ondersteunende begeleiding richt zich niet enkel op de patiënt, maar ook op de naasten en de omgeving van de patiënt. We willen hen helpen om te gaan met het ziekteproces van hun dierbaren en hen steunen in het afscheid nemen en het rouwen.
 • Wat we vooral willen bieden is kwaliteit van 'tijd' aan de patiënt en zijn omgeving.
  Onze hele zorgcultuur vertrekt dan ook vanuit een interdisciplinaire werking waarbij de patiënt als norm centraal staat.
 • We willen streven naar een open communicatie waarin de rechten van de patiënt gerespecteerd worden en waar zorgverleners ruimte krijgen om een zorg op maat te realiseren.

Euthanasie aanvragen

In onze brochure 'Voorafgaande zorgplanning en omgaan met het levenseinde' (onderaan de pagina) leggen we uit hoe je je medische zorg in de toekomst kan regelen, wat de euthanasiewet inhoudt, hoe je euthanasie kan aanvragen en zo meer.  

Vragen over levenseinde

Heb je nog extra vragen over levenseinde, wilsverklaring, medisch recht en alle andere aspecten van voorafgaande zorgplanning,? Leg die dan zeker voor aan je behandelend arts. Hij kan de wettelijke procedures met je bespreken.

Of je kan contact opnemen met het palliatief support team van ZNA.
Afdelingshoofd: Guy Davidson - telefoon: 03 270 80 33 of e-mail: [email protected]

Extra info vind je ook op de website van het LevensEinde InformatieForum

 

Laatste update op: 14-07-2021