Aanvraag werkvergunning (WV)

Firma

Bij gunnen van de werken

 • nalezen W3 handboek
 • ondertekenen kennisname document Opname in dossier

Voor aanvang van de werken

 • invullen van WV
 • kennisname van de WV en de te nemen maatregelen

Tijdens de werken

 • naleven van de bepalingen van de WV
 • Tijdens de werken moet WV aanwezig zijn, deze moet vertoond worden op vraag van iedere ZNA-medewerker.

Na de werken

 • Door de WV te ondertekenen meldt de Firma dat de installatie opnieuw veilig gebruikt kan worden.

Aanvrager ZNA

Bij gunnen van de werken

 • opname in het dossier

Voor aanvang van de werken

 • review en aanvulling met voorzorgsmaatregelen
 • kennisname van de WV en de te nemen maatregelen

Tijdens de werken

 • controle & toezicht
 • Tijdens de werken moet WV aanwezig zijn, deze moet vertoond worden op vraag van iedere ZNA-medewerker.

Beheerder gebouw / installatie ZNA

Bij gunnen van de werken

 • review

Voor aanvang van de werken

 • goedkeuring en ev. bijkomende maatregelen of
 • afkeuring met melding waarom

Tijdens de werken

 • controle & toezicht
 • Tijdens de werken moet WV aanwezig zijn, deze moet vertoond worden op vraag van iedere ZNA-medewerker.

Na de werken

 • na controle, wordt de WV tegengetekend
 • Het tegentekenen door de beheerder gebouw / installatie ZNA betreft het aanvaarden van de veilige toestand van de installatie. Het betreft geen technische aanvaarding of conformiteitsverklaring met bestek of gegunde opdracht.

Belangrijk

Voor aanvang van de werken

 • De WV ligt klaar bij de aangestelde ter afhaling door de verantwoordelijke uitvoerder van de Firma.
 • De beheerder gebouw / installatie ZNA controleert de preventiemaatregelen en de voorwaarden opgenomen in de WV.
 • De WV wordt ondertekend door beheerder gebouw / installatie ZNA en verantwoordelijke voor de uitvoering van de Firma.
Laatste update op: 14-08-2019