Aanvraag werkvergunning (WV)

Firma

Bij gunnen van de werken

 • Nalezen W3 handboek
 • Ondertekenen kennisname document Opname in dossier

Voor aanvang van de werken

 • Invullen van WV
 • Kennisname van de WV en de te nemen maatregelen

Tijdens de werken

 • Naleven van de bepalingen van de WV
 • Tijdens de werken dient WV aanwezig te zijn, deze dient vertoond te worden op vraag van iedere ZNA-medewerker.

Na de werken

 • Door de WV te ondertekenen meldt de Firma dat de installatie opnieuw veilig gebruikt kan worden.

Aanvrager ZNA

Bij gunnen van de werken

 • Opname in het dossier

Voor aanvang van de werken

 • Review en aanvulling met voorzorgsmaatregelen
 • Kennisname van de WV en de te nemen maatregelen

Tijdens de werken

 • Controle & toezicht
 • Tijdens de werken dient WV aanwezig te zijn, deze dient vertoond te worden op vraag van iedere ZNA-medewerker.

Beheerder gebouw / installatie ZNA

Bij gunnen van de werken

 • Review

Voor aanvang van de werken

 • Goedkeuring en ev. bijkomende maatregelen of
 • Afkeuring met melding waarom

Tijdens de werken

 • Controle & toezicht
 • Tijdens de werken dient WV aanwezig te zijn, deze dient vertoond te worden op vraag van iedere ZNA-medewerker.

Na de werken

 • Na controle, wordt de WV tegengetekend
 • Het tegentekenen door de beheerder gebouw / installatie ZNA betreft het aanvaarden van de veilige toestand van de installatie. Het betreft geen technische aanvaarding of conformiteitsverklaring met bestek of gegunde opdracht.

Belangrijk

Voor aanvang van de werken

 • De WV ligt klaar bij de aangestelde ter afhaling door de verantwoordelijke uitvoerder van de Firma.
 • De beheerder gebouw / installatie ZNA controleert de preventiemaatregelen en de voorwaarden opgenomen in de WV.
 • De WV wordt ondertekend door beheerder gebouw / installatie ZNA en verantwoordelijke voor de uitvoering van de Firma.
Laatste update op: 06-11-2018