Duo-legaat

Met de techniek van het duo-legaat kan je een deel van je vermogen aan de vzw Vrienden van ZNA nalaten en tegelijkertijd je erfgenamen bevoordelen op het vlak van successierechten. De grondslag van het duo-legaat bevindt zich in artikel 64, alinea 2 van het Wetboek van Successierechten. Dit artikel bepaalt dat men persoon A als erfgenaam kan aanstellen, waarbij deze is vrijgesteld van elke betaling van successierechten, voor zover persoon B de last tot betaling van de successierechten van A overneemt.

Deze techniek laat je toe om verdere verwanten en/of vrienden netto meer na te laten dan wanneer er geen gebruik zou gemaakt worden van het duo-legaat. Tegelijkertijd steun je ook een goed doel door een legaat toe te kennen aan een vzw.

Voorwaarden

Een duo-legaat moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Je stelt een testament op
  • Je laat een deel van je bezit na aan een of meerdere personen (persoon of personen A)
  • Je laat het overblijvende deel na aan de vzw Vrienden van ZNA (persoon B) die verplicht is de volledige successierechten te betalen.

Het voordeel van een duo-legaat bestaat in het verschil in successierechten die een particuliere persoon moet betalen in vergelijking met een vzw die een niet-progressief lager tarief moet betalen. 

De hoogte van de successierechten wordt bepaald door de omvang van het legaat en de graad van verwantschap. Hoe groter het verschil tussen de toepasselijke tarieven voor de particuliere legatarissen en de vzw’s, hoe groter het financieel voordeel is voor jouw legatarissen.

Hoe steunen?

Een gift kan je storten op het rekeningnummer van de vzw Vrienden van ZNA. – BE45 0910 1768 9189 met vermelding ‘GIFT’. Deze gift is niet fiscaal aftrekbaar.

In cijfers

Voorbeeld 1: zonder duo-legaat

Persoon X uit Antwerpen laat 25.000 EUR na aan haar enige neef. Bij afwezigheid van een duo-legaat zal de neef een aanzienlijk bedrag aan successierechten dienen te betalen.

Op de eerste schijf tot 75.000 EUR, 45% = 11.250 EUR

Er moet een totaal aan 11.250 EUR aan successierechten betaald worden en netto zal de neef 13.750 EUR overhouden.

 

Voorbeeld 2: met duo-legaat

Persoon X uit Antwerpen laat 15.000 EUR na aan haar enige neef en 10.000 EUR aan de vzw Vrienden van ZNA, waarbij de vzw alle successierechten betaalt.

  • Op het deel van de neef : 15.000 EUR (aan 45%) = 6.750 EUR
  • Op het deel van de vzw Vrienden van ZNA : 10.000 EUR (aan 8,8%) = 880 EUR

De neef houdt een groter netto-bedrag over, met name 15.000 EUR terwijl persoon X ook een legaat heeft kunnen overmaken aan de vzw Vrienden van ZNA voor een bedrag van 2.370 EUR. De vzw Vrienden van ZNA zal dit bedrag aan een goed doel besteden. 

Laatste update op: 06-08-2021