Schenking

Je kan als particulier of bedrijf een schenking doen aan een bepaalde persoon binnen ZNA, aan een bepaalde dienst van het ziekenhuis of voor de werking in het algemeen.

Alle schenkingen worden formeel ontvangen door een onafhankelijke vzw, de Vrienden van ZNA. Schenkingen komen niet in handen van medewerkers of artsen en komen niet in een  bijzondere kassa van een dienst of op een speciale rekening van een site terecht.

Vrienden van ZNA VZW werd speciaal opgericht om fondsen te verzamelen en giften te ontvangen. Het rekeningnummer van Vrienden van ZNA is BE45 0910 1768 9189. Het is op dit rekeningnummer dat je jouw schenking mag doen.

Jouw gift wordt geboekt op de rekening van Vrienden van ZNA maar is vanzelfsprekend bestemd voor de persoon of dienst die jij hebt uitgekozen. Vzw Vrienden van ZNA respecteert steeds de wens van de schenker.

Als er geen doel of bestemming voor de schenking bekend is, zal de Raad van Bestuur van de vzw Vrienden van ZNA in overleg met de ontvangende dienst en het management van het ziekenhuis de bestemming van de gift bepalen.

Opgelet: ZNA en de vzw Vrienden van ZNA kunnen geen fiscaal attest uitreiken.

 

Scan de QR-code hieronder om een gift te doen.

 


Laatste update op: 03-01-2024