Palliatief Support Team

Sinds 1 oktober 2004 is er een palliatief supportteam werkzaam bij ZNA Stuivenberg.

Het Palliatief Support Team (PST) bestaat uit een interdisciplinair team van artsen, verpleegkundigen, spirituele begeleiders, een psychologe en sociaal verpleegkundige.

Het PST wil de zorgverleners in het ziekenhuis, op hun vraag of op vraag van de patiënt, familie of mantelzorgers, advies en begeleiding aanbieden om palliatieve en terminale zorg te optimaliseren. Het PT coördineert ook euthanasie-aanvragen. 

Verantwoordelijkheden

Het palliatief supportteam zorgt voor:

 • Het invoeren van palliatieve zorgcultuur in het ziekenhuis
 • Permanente vorming van het personeel
 • Continuïteit van zorgverlening bij ontslag en transfer van palliatieve patiënten
 • Advies-en begeleidingsorgaan voor de zorgverleners in het ziekenhuis
 • Advies i.v.m. pijn-en symptoomcontrole en aanbieden van expertise
 • Begeleiding van palliatieve patiënten familie, mantelzorgers
 • Nazorg rouw
 • Aanspreekpunt ivm euthanasie

Het palliatief support team komt langs in om het even welk ZNA- ziekenhuis.

Wij nemen de zorg van het behandelend team niet over maar we ondersteunen hen. We stemmen onze zorg af op de behoeften van de patiënt. Waar mogelijk helpen we bij ethische beslissingen of belevingsverschillen tussen de zieke en zijn naasten. We staan zowel de patiënt als zijn omgeving  bij in hun angsten, of onzekerheden. Zo proberen we het einde zo comfortabel mogelijk te begeleiden.

Contact

 • ZNA Hoge Beuken: 03 830 93 92
 • ZNA Jan Palfijn: 03 640 25 66
 • ZNA Middelheim: 03 280 21 56 en 03 280 23 36
 • ZNA Sint- Elisabeth: 03 234 43 56
 • ZNA Stuivenberg: 03 217 79 86
 • ZNA Sint-Erasmus: 03 217 79 86

of mail naar [email protected]

Laatste update op: 13-08-2021