Preventie

ZNA heeft een specifiek beleid rond werken met derden opgesteld dat gerespecteerd en correct toegepast dient te worden door externe aannemers en dienstverleners. 

Werken met Derden beleid ZNA (W3)

Als zorginstelling is ZNA bekommerd om het welzijn van patiënten, bezoekers en personeelsleden.  Vanuit deze verantwoordelijkheid dient ZNA dan ook toezicht te houden op de toepassing van alle veiligheidsvoorschriften door externe aannemers en dienstverleners. Daarvoor heeft ZNA een Welzijnsreglement voor derden opgesteld. 

Bekijk het schema in pdf

Lees hier de tekst bij de te volgen workflow

Welzijnsreglement

Derden die werken uitvoeren binnen ZNA, dienen het Welzijnsreglement voor aanvang van de werken te hebben gelezen en begrepen. De verantwoordelijke(n) van de aannemer zal/zullen toezien op de naleving van de inhoud van dit Welzijnsreglement, ook t.o.v. de aangestelde onderaannemers.
Wanneer dit Welzijnsreglement niet nageleefd wordt, kan de derde de toegang tot de instelling ontzegd worden, zonder hiervoor schadevergoeding geëist kan worden.

Lees het Welzijnsreglement

Werkvergunning indienen bij ZNA

Werken kunnen enkel uitgevoerd worden met een werkvergunning, verkregen via de aangestelde van ZNA.

Dit formulier zal de risico’s m.b.t. de uit te voeren werken visualiseren en kwantificeren. De werktoelating geeft aan welke specifieke, bijkomende maatregelen nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. De volledig ingevulde werkvergunning dient ten laatste de voorgaande werkdag 12.00 u. ingediend te zijn bij de aangestelde van ZNA.

De voorbereiding van de werkvergunning gebeurt door de contractor. Na review van de opdrachtgever van ZNA wordt ze verleend door de beheerder van de gebouwen/technische installatie van ZNA.
Met het toekennen van de werkvergunning worden de nodige voorzorgsmaatregelen besproken en vastgelegd. De vergunning wordt voor akkoord ondertekend door de betrokken partijen die hiervan elk een kopie bijhouden.

De vergunning is enkel geldig voor de erin opgenomen werken, voor de voorziene duur en voor de voorziene plaats.

Download de werkvergunning en de daarbij horende vuurvergunning:

Laatste update op: 03-01-2019