Bijzondere preventiemaatregelen voor werkzaamheden tijdens de coronacrisis

De ZNA-werkvergunning blijft van toepassing zoals voorheen.  Voor de aanvang van de werken zal, in overleg met de plaatselijke technische dienst, nagegaan worden welke bijkomende maatregelen er van toepassing zijn. Hierbij alvast een overzicht:

 • Het is belangrijk steeds de richtlijnen van de overheid te volgen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • De werkgever overloopt de voorschriften en de te nemen maatregelen met zijn werknemers.
 • Respecteer steeds de social distancingregel: 1,5m afstand houden. Wanneer er werken uitgevoerd worden en de social distancingregel kan niet gerespecteerd worden, is de opmaak van een bijkomende risicoanalyse noodzakelijk. Hierbij kunnen extra persoonlijke beschermingsmiddelen en eventueel bijkomende maatregelen voorgesteld worden, steeds in overleg met de betrokken partijen.
 • De firma zorgt voor het correct naleven van de corona veiligheidsmaatregelen, de checklist FOD WASO kan hiervoor als leidraad gebruikt worden. De firma bezorgt de werkvergunning aan de aanvrager ZNA voor aanvang van de werken
 • Tijdens het onthaal, voor de start der werken, worden de corona veiligheidsmaatregelen en de werkvergunning  overlopen met de ZNA verantwoordelijke en eventueel de veiligheidscoördinator. Eventuele extra maatregelen worden bepaald, afhankelijk van het soort werk of de zone waar de werken zullen uitgevoerd worden. Zowel de toelating van de operationeel directeur, vertegenwoordigd door de werkleider technische dienst, als die van het hoofd van de afdeling waar de werken doorgaan, is vereist.
 • Bij aanvang van de werken in een patiëntenomgeving, blijft het zeer belangrijk zich aan te melden bij de dienst.
 • Tijdens controles van veiligheidscoördinator, projectleider, technische dienst, preventiedienst, e.d. kunnen de maatregelen in het kader van corona gecontroleerd worden.  Indien deze maatregelen niet gevolgd worden, worden de werken stopgezet.  Vaststellingen worden gemeld aan FOD WASO.

 

Extra persoonlijke beschermingsmiddelen ifv zones

Reguliere maatregelen blijven van toepassing, bijkomstig worden onderstaande maatregelen opgelegd.

ZONES OPMERKINGEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
COVID-19 RISICOPATIENTEN
 • Enkel dringende herstel- of onderhoudswerkzaamheden
 • Mondmasker
 • Correct toepassen van handhygiëne, geen "chirurgische" handschoenen. Werkhandschoenen als de toepassing dit vereist.
 • FFP2 masker en spatbril wanneer men zich in een ruimte bevindt waar aërosoliserende handelingen worden uitgevoerd. Dit is steeds in overleg met het afdelingshoofd, wanneer men zich aanmeldt bij start van de werken. Het moet zo veel als mogelijk vermeden worden om werken uit te voeren in ruimten waar gelijktijdig aërosoliserende handelingen uitgevoerd worden. 
PATIËNTENOMGEVING  
 • Mondmasker
 • Correct toepassen van handhygiëne, geen "chirurgische" handschoenen. Werkhandschoenen als de toepassing dit vereist.
 • FFP2 masker en spatbril wanneer men zich in een ruimte bevindt waar aërosoliserende handelingen worden uitgevoerd. Dit is steeds in overleg met het afdelingshoofd, wanneer men zich aanmeldt bij start van de werken. Het moet zo veel mogelijk vermeden worden om werken uit te voeren in ruimten waar gelijktijdig aërosoliserende handelingen uitgevoerd worden. 
NIET PATIËNTENOMGEVING  
 • Mondmasker indien er geen 1,5m afstand kan gegarandeerd worden.
 • Correct toepassen van handhygiëne, geen "chirurgische" handschoenen. Werkhandschoenen als de toepassing dit vereist.

 

Laatste update op: 23-09-2020