Werkpostfiche

De werkpostfiche is het resultaat van de risicoanalyse van een bepaalde functie binnen ZNA. Het is een document waarop de veiligheids- en gezondheidsinformatie voor een specifieke functie staat. 
Dit zijn onder meer:

 

  • de omschrijving van de taken
  • de locatie van tewerkstelling
  • de risico’s die een functie kan inhouden;
  • de te nemen beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen, moederschapsbescherming, inentingen ...);
  • de medische onderzoeken;
  • de te dragen werkkledij
  • de te volgen instructies (bijvoorbeeld: wat te doen bij een prikongeval?)

Door de risico's die aan een functie verbonden zijn correct in kaart te brengen, kunnen er gepaste maatregelen getroffen worden om de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers te waarborgen. Dit omvat onder andere opleiding, beschermingsmiddelen, medische onderzoeken, inentingen,...
Een werkpostfiche geldt voor alle medewerkers van ZNA: statutairen, contractuelen, stagiaires, studenten, tijdelijke werknemers die via een interimcontract werken en vrijwilligers. Je kan de actuele (gepersonaliseerde) werkpostfiche maken via de website van de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst Antwerpen.

Laatste update op: 06-08-2021