COVID-19-patiënten thuis opvolgen via telemonitoring

Binnen GZA Ziekenhuizen en ZNA zijn we gestart met een pilootproject voor het telemonitoren van COVID-19-patiënten. In GZA Ziekenhuizen loopt dit op campus Sint-Augustinus en campus Sint-Vincentius, bij ZNA zijn we gestart in ZNA Stuivenberg en zal het project verder worden uitgerold in ZNA Jan Palfijn en ZNA Middelheim. 

We vinden het belangrijk dat jij, als huisarts, zelf je patiënt kan includeren of doorverwijzen voor inclusie op onze spoeddiensten en dat je de toestand van je patiënt mee kan opvolgen. Hiervoor stemden we, tijdens de uitbouw van dit project, dan ook op geregelde tijdstippen af met een aantal vertegenwoordigers van de eerste lijn. Zo bepaalden we samen op welke (haalbare) manier jij, als huisarts, het best een mede-actor bent en hoe verschillende soortgelijke projecten, die elders reeds bestaan, op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Het gaat om een RIZIV-pilootproject waarbij geselecteerde COVID-patiënten, voor wie hospitalisatie niet (meer) noodzakelijk is, nauwkeurig kunnen opgevolgd worden in hun thuissituatie. In dit transmuraal zorgmodel beheert de patiënt zelf via een app of een webpagina zijn klinische opvolging. 

Hoe gaat dit in zijn werk?  

Het hele proces van inclusie van je patiënt tot stopzetting van de opvolging kan je hier raadplegen. Dit document bevat links naar alle nodige documenten en flows.

Laatste update op: 14-07-2021