Digitale patiëntengegevens

Ontvangt u de verslagen over uw patiënten graag elektronisch en krijgt u momenteel geen elektronisch verslagen vanuit ZNA binnen? Laat het even weten via [email protected] en wij maken het voor u in orde. 

 

Zorgverlenersportaal 

ZNA heeft een eigen zorgverlenersportaal, te bereiken via zorgverlener.zas.be.  Daar kunt u als huisarts alle verslagen, resultaten en alle beelden van uw patiënten binnen ZNA en GZA - weldra samen ZAS - zien. Hebt u ondersteuning nodig? Dan kan u terecht bij Praktijkcoach ([email protected]).

Beeldenportaal 

Dit is het beeldportaal – ook toegankelijk voor patiënten – waarbij toegang mogelijk is via de codes die in radiologieverslag staan en aan patiënt zijn meegegeven.

Handleiding PACS-Web Client (ICIS-viewer)

Collaboratief Zorgplatform CoZo

Dit is de e-Health Hub waar de Antwerpse ziekenhuizen lid van zijn.

Verder zorgt de MetaHub voor een doorverwijzing naar de plaatsen waar informatie over uw patiënt te vinden is.

Belangrijk hierbij is dat de patiënt toestemming moet gegeven hebben voor het delen van informatie en dat u uw therapeutische relatie met de patiënt moet bewijzen (via e-ID van de patiënt). 

Laatste update op: 17-06-2024