ZNA Reva-Smart Academy

 

Wie zijn we?

De ZNA Reva-Smart Academy is opgericht door de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van ZNA. Alle artsen en kinesitherapeuten die mee aan de grondslag liggen van de academie staan dagelijks in de praktijk. Het gemis aan kwalitatieve en toegankelijke opleidingen was voor hen de aanleiding tot het opstarten van een eigen ZNA Reva-Smart Academy.
 

Contact

Meer weten over ZNA Reva-Smart Academy? 

Stuur ons een mail.

Kinesitherapie via videoconsults

Coronapatiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis wacht een lange revalidatie. Voor hen organiseert de dienst Fysische Geneeskunde van ZNA Sint-Elisabeth videoconsults met revalidatieoefeningen. Zo kunnen ze op een eenvoudige manier werken aan hun herstel.

>> Bekijk hier hoe dat in zijn werk gaat

In beeld: opleiding 'Rolstoelvaardigheid'

Op 22/02/2020 organiseerden we een opleiding rond rolstoelvaardigheid. Een impressie...

Onze missie

ZNA Reva-Smart Academy biedt medici en paramedici kwalitatief hoogstaande postacademische vormingen aan in het domein van musculoskeletale aandoeningen en neurologie. Dit alles met de bedoeling de kwaliteit van de zorg binnen ZNA, maar ook bij externe zorgverstrekkers, continu te optimaliseren.

De docenten zijn steeds opinion leaders, experten in hun vakgebied: zo creëert de academy een ultieme leeropportuniteit voor de deelnemers en garandeert ze dat deze deelnemers na de vorming met relevante, praktijkgerichte kennis en technieken concreet aan de slag kunnen.

Ons aanbod

 • Opleidingen
  De academy beperkt zich niet alleen tot opleidingen voor artsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici. Zorgverstrekker-teams kunnen ook trainen op samenwerken in een omgeving waar value- based healthcare steeds belangrijker wordt.
 • Symposia
 • Informatieavonden
 • Ondersteuning LOK-groepen

Pijlers van de vormingen

 • Kwalitatieve postacademische vormingen voor medici en paramedici
  Voornamelijk de domeinen van de musculoskeletale aandoeningen en neurologie komen aan bod
 • Evidence based practice
  Alle vormingen hebben een wetenschappelijk onderbouwde basis. 
 • Innovatie
  Innovatie is een van de hoekstenen van het moderne zorglandschap. Daarom wil ZNA Reva-Smart Academy zorgverstrekkers de mogelijkheid geven zich te bekwamen in innovatieve behandelingen en technieken en zo mee een voortrekkersrol te spelen in hun vakgebied.
 • Accreditatie
  ZNA Reva-Smart Academy streeft ernaar alle opleidingen bij de betrokken instanties te laten accrediteren, zodat ook hier duidelijk is dat de opleidingen aan alle kwaliteitseisen voldoen.


   

Laatste update op: 14-07-2021