Studiedag 'Ontwikkelingsstoornissen in perspectief' - abstracts

Het effect van negatieve ervaringen in de kindertijd op de ontwikkeling van psychopathologie

door: Magda Van hee
Psycholoog-psychotherapeut bij ZNA UKJA - Afdeling Jonge Kind en Gezin

Wetenschappelijk onderzoek van de laatste decennia toont overtuigend aan dat zogenaamde adverse childhood experiences (ACE; in het Nederlands: negatieve ervaringen in de kindertijd of NEK) tijdens de eerste levensjaren een ernstige risicofactor vormen in de ontwikkeling van psychopathologie. Hoe meer negatieve ervaringen (zoals druggebruik van een ouder, fysieke mishandeling, …) een jong kind meemaakt, hoe dramatischer het effect. Bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis gaat het dan om secundaire psychiatrische problemen die zowel voor het diagnostische als het therapeutische proces van groot belang zijn. Hulpverleners hebben een belangrijke functie in het detecteren van gezinnen-at-risk en het zoeken van de juiste ondersteuning om gezinnen weer op de rails te krijgen.

 

Van diagnose-gedreven naar persoonlijke benadering van ontwikkelingsstoornissen: N=You

door: prof. dr. Hilgo Bruining
Kinder- en jeugdpsychiater - hoofddocent aan het Amsterdamse UMC  - voorzitter Commissie Wetenschappelijk Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Onderzoek naar gedrag, cognitie, genetica en fysiologie van ontwikkelingsstoornissen maakt een ding duidelijk: er zijn meer verschillen dan overeenkomsten tussen kinderen met dezelfde diagnose. In plaats van deze verschillen proberen glad te strijken, kunnen we ze ook gebruiken om veel preciezer te behandelen. In deze lezing wordt de beweging van traditionele geneeskunde naar precisiegeneeskunde belicht aan de hand van het N=You-centrum in Amsterdam waar de prikkelverwerking wordt uitgelezen om de juiste behandeling aan het juiste kind te koppelen.

 

ASS en persoonlijkheidsstoornissen

door: dr. Annelies Spek
Klinisch psycholoog - hoofd van het Autisme Expertisecentrum

Kinderen met autisme zijn kwetsbaar in hun ontwikkeling. Hierdoor komt soms ook de persoonlijkheidsontwikkeling in het gedrang, waardoor hierin een scheefgroei kan ontstaan. Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme.

 

Praktijkervaringen met Brain Blocks binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

door:
Senne Van Houdt 
Klinisch psycholoog bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Crisisinterventie Adolescenten
Ellen Tombeur 
Psychomotorisch therapeut bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Ontwikkelingsstoornissen en Psychose Adolescenten
Catheline Cabuy 
Klinisch Psycholoog bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Internaliserende Stoornissen Kinderen

Brain Blocks is een methodiek waarbij er vanuit beelden wordt gewerkt om zo het kind of de jongere te ondersteunen in het krijgen van meer inzicht in de eigen ervaringen of ervaringen van anderen. Hierbij wordt op een visuele manier een taal gegeven aan kinderen of jongeren waarbij dit anders moeilijk is, zoals bij ASS, ADHD…

Tijdens deze workshop zal er stilgestaan worden bij het praktisch toepassen van de methodiek binnen zowel verbale als non-verbale therapie en op de leefgroep binnen een kinder- en jeugdpsychiatrische setting. Dit ter ondersteuning van psycho-educatie rond ASS, het geven van taal bij kinderen of jongeren waar dit moeilijk is, differentiatie van emoties, verschil tussen ik-ander tot het opsporen van onderliggende overtuigingen rond zichzelf.

 

Van IPad naar bospad - Lopen als ondersteunende methode bij de aanpak van overprikkeling bij kinderen met ASS

door: Michel Wolfs
Leefgroepbegeleider bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Kinderen en Ontwikkelingsstoornissen

De termen ‘Autisme Spectrum Stoornis (ASS)’, ‘overprikkeling’ en ‘sport’ vormen de rode draad in deze workshop. We gaan dieper in op het aanbieden van een individuele running therapie aan kinderen met ASS, verblijvend op een residentiële leefgroep en hoe dit een vermindering van overprikkeling kan teweegbrengen.

We gaan kijken naar de belangen en de drempels van sport en beweging bij kinderen met ASS: hoe we ze kunnen motiveren, wat running therapie nu eigenlijk is en hoe we dit constructief inzetten bij kinderen met ASS.

Laatste update op: 20-10-2022