We will leave a light on!

Programma

 • Verslavingszorg over de jaren heen: dr. Frieda Matthys

  De manier waarop de hulpverlening naar verslaving kijkt en ermee omgaat, is sterk maatschappelijk bepaald. Het medische aspect is lange tijd verwaarloosd en zelfs geweerd. De groeiende kennis over de neurobiologie van verslaving samen met de assertiviteit van enkele collega's heeft hier verandering in gebracht.
   

 • Met een neurowetenschappelijke bril anders kijken naar verslavingsgedrag: Paul Van Deun

  Een kritiek op het ‘Brain Disease Model of Addiction’ is dat het te weinig effectieve behandelingen oplevert. Men heeft het daarbij over medische ingrepen. Maar dat model biedt wel een gefundeerde verklaring voor het ontstaan en het voortduren van verslavingsgedrag. Eén die het herstel bevordert door verschillende aspecten van het storende gedrag voor de patiënt begrijpelijk te maken en die een leidraad kan vormen voor therapeuten om de behandeling stapsgewijs te plannen.
   

 • Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen: Peter De Bruyn

  We zullen stilstaan bij enkele vragen:

  Dreigt een dubbele diagnose geen dubbel stigma te worden? Bij het spreken over ‘verslaving en persoonlijkheidsstoornis’ mogen we niet de indruk wekken dat álle verslaafden ook een persoonlijkheidsstoornis zouden hebben.  
  Maar we kunnen er niet buiten dat een aantal verslaafden een extra moeilijk parcours afleggen en het hun omgeving, inclusief de behandelaars net wat moeilijker maken. Hún verslaving kadert binnen een  ruimere persoonlijkheidsproblematiek.
  Hoe kan de focus op persoonlijkheidsstoornis helpen om voor hen betere zorg te bieden, met aangepaste accenten?
  We zullen aandacht geven aan de persoonlijkheidsstoornissen die vaakst  genoemd worden in verband met verslaving, die alle twee vaak als moeilijk en storend worden ervaren, maar ook soms elkaars spiegelbeeld lijken: de antisociale en de borderline persoonlijkheidsstoornis. Vaak worden zij in verband gebracht met daderschap resp. slachtofferschap. Hoe kan het omgaan met  deze twee persoonlijkheidsstoornissen ook inspirerend zijn om goed om te gaan met andere langdurige en moeilijke verslavingsgeschiedenissen, waar zowel daderschap als slachtofferschap mee verweven zijn?
   

 • Verslavingszorg en zijn context vanuit de kijk van een psychiatrisch verpleegkundige: Sabine Serck

  De patiënt is meer dan zijn diagnose alleen. Het is belangrijk om de familie context te betrekken als steunfiguren. Sabine Serck spreekt over contextuele hulpverlening als hefboom bij herstelgericht werken. 

Sprekers

 • dr. Frieda Matthys is psychiater en wetenschapster. Ze is diensthoofd psychiatrie in het UZ Brussel en verbonden aan de VUB. dr. Matthys is uittredend voorzitter van de VVP en was meer dan 10 jaar voorzitter van de VAD. Ze is ook verbonden met het MSOC Free Clinic.
   
 • Paul Van Deun is psycholoog. Hij was geruime tijd klinisch directeur van De Spiegel. Zijn uitgebreide interesse in neurobiologische aspecten van verslavingszorg is binnenkort te lezen in het boek: 'Het gekaapte brein, verslavingsgedrag beter begrijpen'.
   
 • Peter De Bruyn is auteur van 'Verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen'. Hij is doctor in de psychologie en heeft een jarenlange ervaring in verslavingsbehandeling in ADIC en De Spiegel. Hij is ook gedragstherapeut en geeft opleidingen in de VAD.
   
 •  Sabine Serck is psychiatrisch verpleegkundige en contextueel therapeute en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het werken met mensen met verslavingsproblemen.
Laatste update op: 20-10-2022