Rooming-in (overnachting en maaltijden op de kamer voor bezoekers)

Rooming-in (hoteldiensten voor bezoekers) is enkel mogelijk op eenpersoonskamers.

  • Elke vraag voor begeleidend overnachten wordt eerst met het verpleegkundig afdelingshoofd of met de vervanger van de afdeling besproken.
  • Overnachting van maximum één begeleidend persoon is toegelaten, mits betaling van het tarief van een eenpersoonskamer. Voor kinderen onder de zestien jaar wordt een verlaagd tarief aangerekend.
  • De begeleidende persoon die overnacht, is volledig zelfstandig en kan niet rekenen op verpleegkundige zorg. Indien je om medische redenen in een eenpersoonskamer ligt, (bijvoorbeeld besmettingsgevaar) kan de begeleidende persoon enkel overnachten voor zover je medische toestand dit toelaat.

Meer info?

Vraag extra informatie aan de verpleegkundige van de afdeling of aan de baliemedewerker.

Vragen over de kostprijs?

 

 

Laatste update op: 14-07-2021