Seminariereeks ZNA UKJA: najaar 2018

27/11/2018 | 09.00 u.
ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA) nodigt u uit voor haar seminariereeks van dit najaar.

 
27 november 2018 - 9.00 u.  - 11.00 u. 

't Zitemzo... met de (on)bekwaamheid van minderjarige patiënten en inhoud en verdeling van het ouderlijk gezag (incl. situaties van echtscheiding, pleegzorg, plaatsing bijzondere jeugdzorg,...)

Nele Desmet, juriste bij tZitemzo (voorheen de Kinderrechtswinkel)

Nele Desmet heeft reeds vele jaren ervaring in het geven van juridische workshops voor sectoren, diensten of teams over belangrijke thema's uit het Belgisch jeugdrecht zoals o.a. 'Ouderlijk gezag en (on)bekwaamheid van minderjarigen', 'Ouderlijk gezag en de verdeling ervan wanneer ouders uit elkaar gaan', 'de rechten van minderjarige patiënten', 'Het beroepsgeheim', 'Het DRM', 'Ambtsgeheim',... 
In dit eerste seminarie (in een reeks van drie) gaat Nele Desmet dieper in op de (on)bekwaamheid van minderjarige patiënten en inhoud en verdeling van het ouderlijk gezag (incl. situaties van echtscheiding, pleegzorg, plaatsing bijzondere jeugdzorg,...)

 

18 december 2018 - 9.00 u.  - 10.30 u.

Inspiraties uit de narratieve benadering

Sabine Vermeire, systeemtheoretisch en narratief therapeut, opleider, supervisor en staflid aan de Interactie-Academie vzw.  

Expertiseterreinen van Sabine Vermeire zijn: kinderen, jongeren, ouders en gezinnen in moeilijke omstandigheden (hechtingsmoeilijkheden,  geweld, misbruik of psychiatrische problematiek) en het werken met creatieve methodieken als het praten stokt. Zij publiceerde over deze diverse thema’s en terreinen.
Mensen vertellen en leven in verhalen. Cliënten zitten vaak gevangen in probleemverhalen. Ze definiëren de problemen in zichzelf, de ander of hun relaties. Op diverse wijzen ontrafelt een narratief hulpverlener deze probleemverhalen en speurt naar intenties, wensen, waarden en commitments en hoe deze doorheen de tijd tot nu toe door cliënten gerealiseerd werden. Tijdens het uitrafelen van biografische fragmenten, raken mensen terug verbonden met hun geprefereerd leven waardoor ze meer worden dan een probleemverhaal. We staan tijdens het seminarie stil bij o.a. het zoeken naar unieke uitkomsten, diverse narratieve conversatievormen zoals externaliseren en re-membering gesprekken, getuigenpraktijken en werken met documenten. 
 

 

Inschrijven doet u via mail aan Kirsten De Meulenaer.

Het seminarie is gratis voor ZNA-medewerkers.
Deelnameprijs voor externe deelnemers is 15 euro - te storten op rekeningnummer BE27 0910 10849 073 - BIC GKCCBEBB, met volgende mededeling UKJA datum seminarie/naam deelnemer/ KPL 8015109.

 

Contactinfo

Kirsten De Meulenaer
03 280 49 34

Locatie

ZNA Middelheim - Mehta complex - Brabo
Lindendreef 1
Antwerp
BE
Laatste update op: 23-10-2018