Plenaire lezingen

Game over !?

Gamen is een doodnormale hobby. Maar het risico op verslaving schuilt om de hoek. Wat maakt gamen zo leuk? Wanneer is gamen problematisch? Zijn bepaalde doelgroepen extra gevoelig? Hoe ga je als hulpverlener aan de slag met problematische gamers?

Online Cognitieve Gedragstherapie voor Adolescenten? Prima te Doen, maar Houd Uw Hoofd Erbij!

Onderzoek heeft laten zien dat cognitieve gedragstherapie voor psychische stoornissen ook via internet tot goede resultaten kan leiden. Aanvankelijk richtte dit onderzoek zich echter voornamelijk op volwassenen, wat de vraag opriep of de resultaten wel zouden generaliseren naar jongere populaties, waaronder adolescenten. De laatste jaren is hierover snel meer bekend geworden. Deze lezing  gaat in op dit recente onderzoek. Ja, zo blijkt, ook voor jongeren en adolescenten kan internet-therapie een volwaardig alternatief bieden. Voor een kritiekloze omarming van het beschikbare aanbod is het echter nog te vroeg. Internet-therapie kent ook nadelen, valkuilen en onzekerheden, en de toepassing bij jongere patiënten brengt ook unieke vraagstukken met zich mee (met name bij zogenaamde anonieme hulp via het Internet). Het is goed om deze aspecten mee te wegen wanneer implementatie van internet-therapie wordt overwogen.  

Terug naar het volledige programma

Laatste update op: 12-08-2021