Workshops

1. Sexting, grooming en andere online risico’s: hoe begeleiden we kinderen en jongeren om het internet fun maar ook safe te houden.

Het internet biedt heel wat mogelijkheden voor kinderen en jongeren. Het is een vat vol voordelen die hun leven vandaag enorm verrijkt. Maar zoals bij alles in het leven, zijn er ook keerzijdes aan de medaille. De media schotelt ons regelmatig alarmerende berichten voor en we mogen niet blind zijn voor risico’s rond privacy, seksuele integriteit, intimiteit, cyberpesten en zelfs cybercrime.
Tijdens deze vormingssessie komen verschillende aspecten aan bod. In een eerste deel zoomen we in op het gebruik van het internet door jongeren, enkele cijfers, de cybertendensen en de vele voordelen zowel als de risico’s hieraan gelinkt. Vervolgens reiken we handvaten aan om met jongeren hieromtrent aan de slag te gaan en om ‘veilig en verantwoord internetten’ met kinderen en jongeren bespreekbaar te maken. Cruciale thema’s als privacy en kritische zin komen uitgebreid aan bod maar we bekijken onder andere ook fenomenen als sexting, sextortion of grooming.

2. Onlinehulp … nabijheid dankzij de afstand

Meer en meer zijn we als burgers online. Voor jongeren maakt online communiceren zelfs vaak een wezenlijk deel uit van hun netwerk. Hoe kan deze digitale communicatie een meerwaarde zijn in ons welzijns- en zorgaanbod? In deze sessie staan concrete voorbeelden van online informeren, communiceren en ondersteunen centraal. We stellen ons de vraag naar de kracht en kwetsbaarheid van deze onlinetoepassingen en de deontologische aspecten die daarmee verband houden.

3. Als het internet terugslaat…  Over de pijn van cyberpesten en wat er aan gedaan kan worden.

De sociale leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen is vandaag hybride.  Er is een sterke verstrengeling tussen wat zich on- en offline afspeelt. Het ziet er naar uit dat die nieuwe sociale realiteit de slachtofferervaring bij pesten nog indringender maakt. En dat terwijl de macht van wie pest nog vergroot. 
Welke jongeren krijgen eerder te maken met (cyber-)pestproblemen? Welk risico op schade hangt hen als pester en/of slachtoffer boven het hoofd? Wat doet jongeren kiezen voor cyberpestgedrag? Hoe kunnen we cyberpestslachtoffers helpen? Over welke troeven beschikt de omgeving?  Het zijn vragen die tijdens deze sessie beantwoord worden.  

4. Anorexia #socialmedia #vriendofvijand?

In deze workshop wordt samen met de deelnemers bekeken hoe maatschappelijke digitalisering een rol kan spelen in het ontstaan en het genezingsproces van eetstoornissen.  Of sociale media een kracht dan wel een valkuil zijn, wordt vooral bepaald door de motivationele fase waarin de jongere zich op dat moment bevindt.  De ontspannen, weinig controlerende opvoedingsstijl die we vaak bij gezinnen met een jongere met een eetstoornis zien, zorgt ook voor minder ouderlijk toezicht op het internetgebruik van de jongeren, wat zeker een risicofactor kan zijn.

5. Free WiFi for All? Zorg voor Digitale Daders

Seksualiteit is één van de ontwikkelingstaken bij adolescenten. Dit speelt zich niet alleen meer tussen de lakens af of tijdens de lessen seksuele opvoeding op de schoolbanken. De digitale wereld heeft ook op dit stuk van de ontwikkeling van adolescenten z’n stempel gedrukt en in de centra voor dadertherapie is dit een aspect dat zowel bij aanmelding als tijdens de behandeling aan bod komt. Sexting. Inadequaat pornogebruik. Strafbaar digitaal seksueel gedrag. In deze parallelsessie laten we therapeut en arts aan het woord rond hoe we kwetsbare jongeren met deze digitale media leren omgaan en volgen we de vader van één van de jongeren in z’n zoektocht hoe hij als ouder z’n kind in deze digitale wereld kan laten experimenteren en begrenzen als het de foute kant dreigt op te gaan.

6. On Track Again & BackUp: Suïcidepreventie in je broekzak

Werken met jongeren die denken aan zelfdoding of een poging ondernamen is niet altijd eenvoudig. In de therapie biedt je de jongeren allerlei handvatten om met de problematiek om te gaan en maak je afspraken om de veiligheid te verhogen. Eens buiten de therapieruimte blijkt het vaak moeilijk voor de jongere om hiernaar terug te grijpen. 
De apps On Track Again en BackUp geven de jongeren de tools om ook buiten de therapieruimte om te gaan met hun suïcidegedachten en plannen. Zo hebben ze de handvatten, gemaakte afspraken rond veiligheid en noodtelefoonnummers binnen handbereik. In deze workshop verkennen we beide apps en de mogelijkheden die ze kunnen bieden in en naast de therapie.

7. Online behandeling van depressie: toepassingen, effecten en uitdagingen voor de klinische praktijk.

Uit onderzoek blijkt dat behandeling van depressieve klachten via internet effectief is – vaak zelfs even effectief als reguliere face-to-face behandelingen. Inmiddels zijn diverse online behandelprogramma’s voor depressie en aanverwante problematiek ontwikkeld, veelal voor volwassenen, maar ook voor kinderen en adolescenten. In deze parallelsessie krijgt u een overzicht van de belangrijkste resultaten tot nu toe, en krijgt u tevens een digitale rondleiding door verschillende bestaande online toepassingen voor de behandeling van depressie. Hoe ziet een online gedachtenschema uit de cognitieve gedragstherapie er bijvoorbeeld uit in een online of “blended” behandelprogramma? Hoe kan een patiënt in een online module leren om beter met somberheid en andere emoties om te gaan? Hoe kunnen video’s worden gebruikt om psycho-educatie over te brengen in een online module? En welke rol blijft er voor de therapeut over?

8. There is no wifi in the forest, but you’ll find a better connection.

In de parallelsessie zal ik een uiteenzetting doen van hoe we gekomen zijn tot het uitwerken van rebootkampen voor jongeren die zich verliezen in gaming en schermtijd. In een notedop zal het draaiboek dat we geschreven hebben overlopen worden. Wat de meerwaarde voor deze jongeren is zal aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden voorgesteld worden, alsook zal een overzicht gegeven worden van resultaten, op basis van de drie kampen in Limburg en de vier kampen die in de zomer hebben plaatsgevonden in de andere provincies. Inzetten op real life verbondenheid, competentie ondersteunend werken en autonomiebevordering met respect voor de context zijn, gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie, de basis ingrediënten van deze kampen. 
 

Terug naar het volledige programma
 

Laatste update op: 12-08-2021