Veelgestelde vragen

1. Is een voorschrift (aanvraagformulier) nodig voor een radiologisch onderzoek?

2. Wat moet ik meebrengen?

3. Hoe bereid ik me voor op mijn onderzoek?

4. Is een begeleider toegelaten tijdens een radiologisch onderzoek?

5. Wat als ik niet (tijdig) aanwezig kan zijn op mijn afspraak?

6. Moet ik mij inschrijven voor een radiologisch onderzoek?

7. Waarom wordt mijn identiteit meermaals gevraagd?

8. Kan ik een attest werkonbekwaamheid krijgen na een radiologisch onderzoek?

9. Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen?

10. Naar wie wordt het resultaat van het onderzoek opgestuurd?

11. Wanneer is het resultaat van het onderzoek gekend?

12. Hoe lang blijft mijn code voor het patiënten-portaal geldig?

13. Wat als ik mijn code voor het patiënten-portaal kwijt ben?

14. Kan ik een CD-kopie vragen van mijn radiologisch onderzoek?

15. Wat doen bij een allergische reactie na een radiologisch onderzoek met een contrastmiddel?

16. Hoe weet ik of ik een verhoogd risico heb op een allergische reactie na contrastmiddelen?

17.  Wat als ik borstvoeding geef na een radiologisch onderzoek met contrast?

18. Wat als ik gekleurde stoelgang heb na een radiologisch onderzoek met contrast?

19. Wat doen in geval van zwangerschap of mogelijke zwangerschap?

20. Wat als er een radiologisch onderzoek gebeurt bij mijn kind, is dit gevaarlijk?

21. Wat als ik claustrofobie heb en ik moet een MRI of CT-onderzoek laten maken?

22. Wanneer kom ik in aanmerking voor een gratis borstkankerscreening-onderzoek?

23. Waar staat PACS voor?

 

1. Is een voorschrift (aanvraagformulier) nodig voor een radiologisch onderzoek?

Ja, we vragen een correct en geldig ingevuld voorschrift (aanvraagformulier). We kunnen en mogen geen onderzoeken uitvoeren zonder geldig voorschrift van uw behandelde arts. Breng dus steeds het voorschrift (aanvraagformulier) mee. Dit formulier vermeldt immers de aard van het onderzoek, het waarom van het onderzoek en de gegevens van de behandelende arts.

 

2. Wat moet ik meebrengen?

Bij een radiologisch onderzoek brengt u steeds het volgende mee:

 • Aanvraagformulier (voorschrift) van uw huisarts of verwijzende arts (dit formulier vermeldt immers de aard van het onderzoek, het waarom van het onderzoek en de gegevens van de aanvragende arts). Een geldige verwijsbrief van uw arts is verplicht.
 • Identiteitskaart  (de gegevens op de kaart zijn essentieel voor een correcte inschrijving en identificatie in het ziekenhuis).

Indien van toepassing:

 • Verzekeringsgegevens in geval van arbeidsongeval

 

3. Hoe bereid ik me voor op mijn onderzoek?

Gezien het antwoord op deze vraag sterk afhankelijk is van de aard van het onderzoek, verwijzen we u graag naar de rubriek "Onderzoeken". Vervolgens klikt u het onderzoek in kwestie aan. Hier worden steeds voorbereiding en nazorgen vermeld.

 

4. Is een begeleider toegelaten tijdens een radiologisch onderzoek?

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens de uitvoering van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

 

5. Wat als ik niet (tijdig) aanwezig kan zijn op mijn afspraak?

Indien u niet aanwezig kan zijn of als u door omstandigheden later dan het afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn, gelieve de afdeling medische beeldvorming (radiologie) te verwittigen. Zo kunnen we andere patiënten verder helpen. Op onze afdeling wordt de toegangstijd (dat wil zeggen; de wachttijd tussen het aanvragen van het onderzoek en de daadwerkelijke uitvoering) voortdurend nauwlettend in de gaten gehouden. Door uw correcte houding kunnen we deze tijden zo kort als mogelijk houden. Hou er rekening mee: niet geannuleerde afspraken worden geregistreerd !;

 

6. Moet ik mij inschrijven voor een radiologisch onderzoek?

Bij aankomst in het ziekenhuis, laat u zich inschrijven met uw identiteitskaart aan de balie (inschrijvingen) in de inkomhal of u doet dit zelf aan de inschrijvingskiosk (dit werkt enkel als u een afspraak hebt). Na deze centrale inschrijving, begeeft u zich naar de onthaalbalie (radiologie) op het afgesproken tijdstip met het aanvraagformulier van uw verwijzende arts en uw identiteitskaart. Bij aankomst op de radiologie wordt uw identiteit gecontroleerd en geregistreerd. Vervolgens kan u plaatsnemen in de wachtzaal.

 

7. Waarom wordt mijn identiteit meermaals gevraagd?

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis controleren we meermaals uw identiteit:

 • een eerste maal bij uw inschrijving aan de centrale inschrijvingsbalie voor de registratie in het Hospitaal Informatie Systeem (HIS).
 • Een tweede maal bij aankomst aan het onthaal (radiologie) voor uw registratie in het Radiologie Informatie Systeem (RIS)  .

Breng dus altijd uw identiteitskaart mee

 • Als extra controle zal voor het onderzoek start nogmaals geïnformeerd worden naar uw naam en geboortedatum.

Het patiëntidentificatiebeleid moet de patiëntveiligheid binnen ZNA garanderen door de persoon te identificeren als degene voor wie de dienst of behandeling is bedoeld; en om de dienst of behandeling aan die persoon te koppelen. Het niet correct identificeren van patiënten kan zeer ernstige gevolgen hebben.

 

8. Kan ik een attest werkonbekwaamheid krijgen na een radiologisch onderzoek?

Ja,  u kan voor de dag van het onderzoek (enkel voor de tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid verkrijgen voor uw werkgever? Vraag dit aan de onthaalbalie van de radiologie. Andere attesten zoals attesten voor ziekteverlof, invullen van (verzekering)documenten, etc. worden bezorgd of ingevuld door uw behandelende arts.

 

9. Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen?

Neen, er wordt een factuur met overschrijvingsformulier naar uw thuisadres verzonden. U moet niet dadelijk betalen. Als u  toch een onmiddellijke betaling wenst te doen, of als u niet in regel bent met uw ziekteverzekering (mutualiteit), dient u dit met het onthaal van de medische beeldvorming af te spreken. Zij kunnen de facturatiegegevens doorzenden, zodat u uw onderzoek aan de centrale inschrijvingsbalie kunt afrekenen.

 

10. Naar wie wordt het resultaat van het onderzoek opgestuurd ?

Het resultaat (verslag) wordt steeds elektronisch opgestuurd naar de arts die het radiologisch onderzoek heeft aangevraagd. Indien u dit wenst, kan steeds een kopij van het resultaat (verslag) naar een andere arts verzonden worden. Dit moet u dan duidelijk melden aan het loket van de medische beeldvorming. U ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden van het radiologisch onderzoek en ook het verslag van het onderzoek consulteren. Bij uw volgende raadpleging bij uw behandelde arts, dient u de brief met de toegangscodes mee te nemen.

 

11. Wanneer is het resultaat van het onderzoek gekend?

Na het onderzoek worden de beelden door de radioloog bekeken en wordt er een verslag gemaakt. Dit verslag wordt vervolgens elektronisch verzonden naar uw aanvragende arts. Voor een Mammografie, CT-scan en een MRI-onderzoek duurt dit gemiddeld 2 werkdagen gezien het soms complexe karakter van dit type beeldvorming.
Voor de andere onderzoeken is het resultaat meestal gekend de dag van het onderzoek. Voor het bekijken van de beelden door uw behandelende arts krijgt u bij de aanmelding op de radiologie een brief met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts zowel de beelden als het verslag van het onderzoek consulteren. De beelden zijn de dag van het onderzoek onmiddellijk te raadplegen, het verslag later (zoals hierboven beschreven).  De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.

Uitzondering:

Bij mammografieën voor borstkankerscreening krijgt u geen brief met codes. Deze beelden worden ook doorgestuurd naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen waar een tweede lezingscentrum gevestigd is. Zowel de radioloog van ZNA als de radioloog in het UZA maken een onafhankelijk protocol. Omdat er verschillende radiologen uw mammografie bekijken, kan het dus 2 à 3 weken duren voor uw arts een verslag van het screeningscentrum zal krijgen.

 

12. Hoe lang blijft mijn code voor het patiënten-portaal geldig?

Standaard wordt een code bezorgd om de onderzoeken te raadplegen binnen een tijdsvenster van één maand voor de afleverdatum van de code en alle onderzoeken die eventueel nog kunnen volgen één maand na de afleverdatum van de code. Op vraag kan een brief met codes afgeleverd worden voor een andere of ruimere periode. Hiervoor dient u zich aan te melden aan de balie van de dienst medische beeldvorming. De codes zelf blijven onbeperkt geldig. Telefonisch worden nooit codes doorgegeven omwille van privacy regels.  De codes waarmee je  vertrouwelijke gegevens kunt raadplegen, zijn strikt persoonlijk

 

13. Wat als ik mijn code voor het patiënten-portaal kwijt ben?

Telefonisch worden nooit codes doorgegeven omwille van privacy regels.  De codes waarmee je  vertrouwelijke gegevens kunt raadplegen, zijn strikt persoonlijk. U draagt als patiënt zelf de verantwoordelijkheid om de codes zorgvuldig te bewaren. Bij verlies van deze codes dient u  zich aan te melden aan de balie van de dienst medische beeldvorming om nieuwe codes te bekomen.

 

14. Kan ik een CD-kopie vragen van mijn radiologisch onderzoek?

De resultaten van uw onderzoek via het patiënten-portaal (met persoonlijke code) kunnen overal (ook in het buitenland) geconsulteerd worden en de codes blijven onbeperkt geldig. In uitzonderlijke situaties kan op vraag van de behandelende arts een kopie van het onderzoek op CD gevraagd worden. Wilt u een kopie van een radiologisch onderzoek dan kunt u dit aanvragen bij het secretariaat van de afdeling radiologie. Deze kopie wordt u kosteloos ter beschikking gesteld. Wanneer u de CD komt ophalen, dient u zich te legitimeren via uw identiteitskaart.

 

15. Wat doen bij een allergische reactie na een radiologisch onderzoek met een contrastmiddel?

Bij een allergische reactie op jodiumhoudende contrastmiddelen kunt u tijdelijk last hebben van:

 • niezen
 • papels (als een insectenbeet)
 • jeuk
 • benauwdheid
 • zwelling van keel/ogen/lippen

Reacties op het contrastmiddel kunnen ook pas enige minuten na de inspuiting optreden. Daarom moet u tot ongeveer 20 minuten na toediening in het ziekenhuis blijven. Als uw onderzoek korter duurt dan twintig minuten blijft u dan nog een aantal minuten in de wachtkamer. Als u later na het onderzoek reageert op het contrastmiddel en u vertrouwt het niet, neem dan contact op met uw behandelende arts. Vertel dat u een radiologisch contrastmiddel ingespoten heeft gekregen. Geef dit ook door aan uw afdeling radiologie zodat hierover een aantekening in uw dossier kan worden gemaakt. Meld bij ieder volgend onderzoek waarbij contrastmiddel in de bloedvaten wordt ingespoten, dat u hier allergisch op reageert.

 

16. Hoe weet ik of ik een verhoogd risico heb op een allergische reactie na contrastmiddelen?​

Als u op één of meerdere items van onderstaande ja antwoord, dan is er een verhoogd risico op een allergische reactie na het inspuiten van jodiumhoudend contrastmiddel

 • hebt u een gekende allergie aan contrastmiddelen na voorgaande onderzoeken (wanneer, welk product, hebt u eerder een allergiekaart gekregen?)  
 • hebt u hooikoorts of astma 
 • hebt u ernstige allergie aan eender wat, waarvoor u een behandeling nodig hebt
 • hebt u poly-allergie (u hebt een ganse lijst van allergenen)

Als u last hebt van jodiumallergie, worden contrastonderzoeken enkel onder strikte voorwaarden uitgevoerd, met behulp van medicatie die de overgevoeligheid voor jodium onderdrukt.

Nota:

Contrastallergie is niet erfelijk: aardbeienallergie is geen tegenindicatie. Een voorgaande injectie met jodiumhoudend contrastmiddel zonder problemen, is indicatief dat de patiënt niet allergisch is, maar sluit dit echter niet uit.

 

17. Wat als ik borstvoeding geef na een radiologisch onderzoek met contrast?

Bij een radiologisch onderzoek of CT-scan met een jodiumhoudend contrastmiddel kan het volgens de laatste wetenschappelijke studies geen kwaad. Volgens de bijsluiters van de contrastmiddelen wordt toch aangeraden 1 dag geen borstvoeding te geven. Bij een MRI scan met gadolinium als contrastmiddel mag 1 dag geen borstvoeding gegeven worden.

 

18. Wat als ik gekleurde stoelgang heb na een radiologisch onderzoek met contrast?

Na een radiologisch onderzoek met barium (contrast) kan uw stoelgang de dagen na het onderzoek wit kleuren.  Dit kan geen kwaad. Het is wel aangewezen om na het onderzoek voldoende water te drinken (één tot twee liter per dag) om constipatie (verstopping) ten gevolge van deze contraststof te vermijden. Indien u toch last zou hebben van constipatie (verstopping), kan uw behandelende arts een laxeermiddel voorschrijven.

 

19. Wat doen in geval van zwangerschap of mogelijke zwangerschap?

Röntgenstralen (ioniserende straling) gebruikt bij röntgenopnamen, contrastonderzoeken, angiografie, mammografie en CT-scan kunnen stralingsschade veroorzaken aan het DNA. Onnodige blootstelling aan ioniserende stralen moet vermeden worden. Om het ongeboren kind te beschermen, gaat men bij zwangere vrouwen de toediening van röntgenstralen enkel in uitzonderlijke omstandigheden toepassen. Bij zwangerschap geeft het toedienen van het contrastmiddel geen problemen. Het grootste risico gedurende de zwangerschap is terug te voeren tot de röntgenstraling en niet tot het contrastmiddel. Echografische onderzoeken zijn nooit schadelijk en kunnen altijd plaatsvinden. Een MRI-onderzoek (maakt gebruik van magnetische resonantie en géén röntgenstralen) wordt afgeraden in de eerste 3 maanden van de zwangerschap ofschoon tot op heden geen schadelijke effecten op de foetus konden aangetoond worden.
In ieder geval moet u een zwangerschap of mogelijke zwangerschap steeds vermelden aan de behandelende arts en het personeel van de dienst medische beeldvorming of u neemt reeds vooraf telefonisch contact op met de afdeling voor nader overleg.

 

20. Wat als er een radiologisch onderzoek gebeurt bij mijn kind, is dit gevaarlijk?

Bij jonge kinderen trachten we de toediening van ioniserende stralen te beperken. Daarom gelden voor hen speciale maatregelen.Justificatie van het radiologisch onderzoek blijft een belangrijke eerste stap. Enkel de echt noodzakelijke röntgenbeelden worden genomen (desgevallend in overleg met de behandelende arts). Zoals ook voor alle andere patiënten wordt bij kinderen extra aandacht gegeven aan het ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable). Dat wil zeggen dat we proberen om enkel die dosis stralen toe te dienen die werkelijk noodzakelijk is om tot een juiste diagnose te komen. Bij echografie wordt er geen röntgenstraling gebruikt. Het is een veilige onderzoekstechniek, ook voor het ongeboren kind,  zonder schadelijke neveneffecten. De techniek berust op weerkaatsing van de geluidsgolven.

 

21. Wat als ik claustrofobie heb, en ik moet een MRI of CT-onderzoek laten maken?

Een MRI-onderzoek kan voor sommige patiënten een belemmering zijn omwille van claustrofobie. De  MRI tunnel is aan beide zijden open. De duurtijd van het MRI-onderzoek varieert tussen 20 en 45 minuten. Tijdens het onderzoek is het  uiterst belangrijk dat u stil blijft liggen. Indien u vaststelt dat het onmogelijk is om zo lang stil te blijven liggen, meldt u dit aan de MRI verpleegkundige. Indien u twijfelt of u het onderzoek laat uitvoeren omwille van uw claustrofobie, kan u steeds een afspraak maken met ons MRI team, om het toestel vooraf te kunnen bekijken.

Een CT-onderzoek kan voor sommige patiënten een belemmering zijn omwille van claustrofobie. De  tunnel van de scanner waardoor u langzaam doorschuift, is aan beide zijden open en bij de huidige toestellen is de opening vrij ruim. De voortdurende technische innovaties maken dat de scantijd erg kort is geworden (het gehele onderzoek neemt 5 à 10 minuten in beslag).

 

 

22.Wanneer kom ik in aanmerking voor een gratis borstkankeronderzoek?

Sinds 15 juni 2001 loopt in Vlaanderen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Elke vrouw van 50 tot en met 69 jaar, die geen borstklachten heeft, krijgt sindsdien om de 2 jaar een oproepingsbrief om een screeningsmammografie (röntgenfoto van de borsten) te laten uitvoeren. Er wordt een mammografie aangeboden zonder een bijkomend echografisch onderzoek.

Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de screening is dat u bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. Deze vrouwen krijgen automatisch een oproeping om de 2 jaar.

Nog enkele voorwaarden:

U hebt in de afgelopen 2 jaar geen mammografie gehad. U bent 10 jaar vrij van borstkankerdiagnose en u hebt geen pijnklachten of knobbeltjes. Bij pijnklachten of het voelen van een knobbeltje, kan u best snel contact opnemen met uw eigen huisarts of gynaecoloog en wordt eventueel een diagnostische mammografie en echografie uitgevoerd.

 

 

23.Waar staat PACS voor?

Laatste update op: 10-08-2021