Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI)

De Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie het aanspreekpunt voor spoedeisende psychiatrische zorg en crisisinterventie.

Er wordt crisisopvang gegarandeerd zeven dagen op zeven, 24u op 24u

Patiënten kunnen zichzelf aanmelden of worden doorverwezen via hun huisarts of andere instanties. De dienst heeft een opnamecapaciteit van 14 bedden (6 crisisbedden en 8 intensieve bedden).

Wie komt in aanmerking voor EPSI?

We richten ons voornamelijk op:

  • psychiatrische urgenties (met/zonder middelenmisbruik);

Lichamelijke urgenties en ernstige intoxicaties worden verwezen naar de dienst spoedgevallen van ZNA Stuivenberg.

 

Ons team

Het multidisciplinaire team bestaat uit een verpleegkundig afdelingshoofd, psychiatrisch verpleegkundigen, assistenten in de psychologie, een casemanager, sociale dienst, een psycholoog, een psychiater en een administratieve kracht.

Onze kwaliteit

  • 24/24 en 7/7 bereikbaar
  • Expertise in urgentiepsychiatrie
  • Laagdrempelig en toegankelijk
  • Continuïteit van zorg, op – en afschakelen van zorg
  • Zeer goede kennis van de sociale kaart van Antwerpen (zorgcontinuïteit)
  • Goed bereikbaar voor de Antwerpse regio
Laatste update op: 28-03-2023