Verpleegkundige locomotorische revalidatie 4C

ZNA Sint-Elisabeth

Voltijds Deeltijds

ZNA Sint-Elisabeth zoekt een verpleegkundige revalidatie locomotorische aandoeningen voor onbepaalde duur, alle regimes mogelijk.

Solliciteer nu

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

ZNA Sint-Elisabeth SP-locomotorische aandoeningen richt zich op alle groepen patiënten die nood hebben aan verlengde locomotorische en neurologische revalidatie met aandacht voor bijkomende geriatrische problematiek.

Jouw uitdaging:

 • Je hebt als opdracht aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg te bieden, met inachtneming van zijn of haar lichamelijke en psychosociale behoeften.
 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en in overleg met het paramedisch revalidatieteam van uw afdeling.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit volgens het S.V.H. (systematisch verpleegkundig handelen) rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving .
 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier of de verpleegkundige transfertnota.
 • Je stimuleert de zelfzorg van de patiënt, continueert en coördineert de multidisciplinaire aanpak van het revalidatieprogramma van uw patiënten. U waakt er over dat de door de therapeuten aangeleerde revalidatietechnieken op een correcte en efficiënte wijze worden uitgevoerd op de verpleegafdeling.
 • Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van het afdelingshoofd met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen (wettelijk verplichte dienstgebonden) en bijscholingen, in het bijzonder in verband met revalidatie.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of overheid opgelegde taken (registratie, MVG, …).
 • Je werkt actief mee aan kwaliteitsprojecten op je afdeling/site en aan werkgroepen als vertegenwoordiger van je afdeling.
 • Je ontvangt leiding van het (vervangend) afdelingshoofd van de afdeling en eventueel van bachelor verpleegkundigen. Je voert opdrachten uit die aan jou zijn toevertrouwd door de behandelende artsen en wordt hierin bijgestaan door ziekenhuisassistenten, zorgkundigen en logistiek assistenten.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving, mail naar [email protected] 

Jouw troeven:

 • Een diploma en visum (FOD Volksgezondheid) van: Bachelor (voormalig graduaat/A1) of HBO5 (A2/gediplomeerd) in de verpleegkunde.
 • Ervaring in revalidatie is een meerwaarde, maar geen vereiste.
 • Een revalidatie opleiding gevolgd hebben is een pluspunt, maar geen vereiste.
 • Je bent in staat de zorgbehoefte van de patiënt te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren en dit ten aanzien van de mobiliteit, voeding, lichamelijke hygiëne en psychosociale begeleiding, en dit alles op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
 • Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
 • Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent assertief naar de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
 • Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.
 • Je kan werken binnen een multidisciplinair team.
 • Je neemt een collegiale houding aan en bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
 • Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.
 • Je bent stressbestendig met zin voor humor.
 • Je herkent jezelf in de ZNA-kernwaarden: met jouw klantgerichte en positieve ingesteldheid hou je mee onze reputatie hoog. Je handelt op een respectvolle manier, bent gemotiveerd en betrokken in jouw werk. Daarbij ben je kostenbewust en resultaatgericht.

Dit mag je van ons verwachten:

 • Locatie: ZNA Sint-Elisabeth in Antwerpen
 • Afdeling/ Bedrijfseenheid: 4C Revalidatie locomotorische aandoeningen
 • Jobtime: 100% (38 uur/week) of 90/80/75/60/50% regimes bespreekbaar
 • Uurrooster: wisselende uren (vroege, late, weekends en feestdagen)
 • Contract: onbepaalde duur
 • Wij bieden jou een prettig werkklimaat in een enthousiast team met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en creativiteit.
 • We zorgen voor een evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques van 7,5 euro, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling woon-werkverkeer, …).
 • Als ZNA medewerker ben je gratis aangesloten bij de ZNA Club (Benefits @ work) met tal van acties, evenementen en nog een uitgebreid gamma aan kortingen en voordelen.
 • Je hebt binnen ZNA een ruim aanbod aan opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden gericht op persoonlijke groei en om je vakkennis bij te spijkeren.
 • We gaan voor 100% gevaccineerde medewerkers.
 • Maar dat is lang niet alles! Ontdek alle voordelen van een job bij ZNA op onze ZNA website.

Nog vragen?

Meer info over de wervingsprocedure? Contacteer Laura Crol, HR Specialist, op 03 270 80 50 of Margot De Bruyn, HR Specialist op 03 234 40 85.
Meer weten over de functie? Contacteer Rianne Vermeulen, afdelingshoofd ZNA Sint-Elisabeth, op 03 234 43 30.

Vacaturenummer: 7225

Zó werken we bij ZNA

6000 collega’s in een dynamische organisatie. Dat zal vonken geven, toch? Welja, af en toe en da’s maar goed ook. Zo krijgen we dingen in beweging. Want ZNA wil alleen maar de beste zorg bieden aan zijn patiënten én zijn medewerkers.
Hoe dat zich vertaalt, lees je hier
Laatste update op: 07-06-2023