Arts-specialist Kinder- en Jeugdpsychiatrie

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen

Voltijds

ZNA UKJA zoekt een voltijds Arts-specialist in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Solliciteer nu

Vacaturenummer: 5923

Locatie: ZNA UKJA

Afdeling/ Bedrijfseenheid: MD Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Jobtime: voltijds

Contract: zelfstandige overeenkomst

De doelgroep van ZNA UKJA bestaat uit kwetsbare kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een psychiatrische ziekte, met ernstige problematiek, een hoog risico en hoge complexiteit (ingewikkelde comorbiditeit). De patiënt is voor ZNA UKJA kinderen en jongeren: vanaf de geboorte, gedurende hun ontwikkeling tot jong volwassene.

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg?

Jouw uitdaging:

 • Je participeert in de diagnostiek en behandeling van adolescenten met chronisch trauma, depressie en angststoornissen, … binnen de zorgeenheid Adolescenten internaliserende problematiek.
 • Je adviseert op domeinen van ontwikkeling van jeugdigen en ondersteunt ouders, leerkrachten en andere zorgverstrekkers in hun opvoedkundige rol.
 • Je kan het systeem van jeugdwelzijn en justitie adviseren en voert in dit kader, op hun verzoek, onderzoek van jeugdigen uit.
 • Je participeert in preventie door middel van vroegtijdige identificatie van infants, kinderen, adolescenten at risk, op basis van haar/zijn kennis over normale ontwikkeling en daarmee samenhangende beschermende en risicofactoren.
 • Je stuurt het beleid en het multidisciplinaire team aan dat de zorg bepaalt van jongeren. Deze multidisciplinaire samenwerking kan zowel met interne als externe partners zijn.
 • Je participeert actief in de medische staf om het beleid van ZNA-UKJA vorm te geven.
 • Je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van recente wetenschappelijke inzichten in het vakgebied (via vorming en literatuur).
 • Je zorgt mee voor de financiële gezondheid van de dienst, zodat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden ten behoeve van de zorg van de jongeren.
 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid over de patiëntenzorg.
 • Naast de specifieke opdracht in de zorg voor jeugdigen ben je een noodzakelijke partner in het onderzoek naar en van de werkzaamheid en de doelmatigheid van het zorgaanbod voor jeugdigen met psychopathologie. Dit betreft o.a. onderzoek inzake etiologie, diagnostiek, behandeling en preventie enerzijds en gezondheidseconomische evaluatie en maatschappelijke noden van het zorgaanbod anderzijds.

Jouw troeven:

 • Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de kinder- en jeugd psychiatrie of je zal deze in de loop van 2019 behalen.
 • Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor beroepsuitoefening.
 • Je hebt enkele jaren ervaring met adolescentenwerking.
 • Je beschikt over een brede kennis van diagnostische en therapeutische vaardigheden noodzakelijk voor het werken met chronisch trauma, depressie en suïcidaliteit.
 • Je hebt een interdisciplinaire ingesteldheid (hypothesetoetsend, ruimte laten voor inbreng van anderen maar beslissingen nemen waar nodig, loyaliteit naar het team en ZNA-UKJA, inzicht hebben in het werkgebied van de andere disciplines).
 • Je kan kritisch reflecteren over je eigen handelen (teamoverleg, intervisie, waarderingsgesprekken,…).
 • Je handelt deontologisch correct met aandacht voor het beroepsgeheim, rechten van het kind en wet patiëntenrechten en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke info.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
 • Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.
 • Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.
 • Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
 • Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.
 • Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.

Dit mag je van ons verwachten:

 • Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng.
 • Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. ZNA staat voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
 • De start van je tewerkstelling is in onderling overleg.

Nog vragen?

Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je kandidatuur (met CV, motivatiebrief en diploma) zal bezorgd worden aan:

 • Linda Van Grootel, Medisch diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie, ZNA UKJA
 • Mark van Oort, Medisch directeur regio Zuid
 • Katrien Bervoets, Algemeen medisch directeur ZNA

Meer info over de wervingsprocedure? Contacteer Niels Vrijsen, HR-rekruteerder, op 03 234 40 28.
Meer weten over de functie? Contacteer dr. Linda Van Grootel, Medisch diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie op 03 280 49 00.

Voel jij je aangesproken?

Zó werken we bij ZNA

6000 collega’s in een dynamische organisatie. Dat zal vonken geven, toch? Welja, af en toe en da’s maar goed ook. Zo krijgen we dingen in beweging. Want ZNA wil alleen maar de beste zorg bieden aan zijn patiënten én zijn medewerkers.
Hoe dat zich vertaalt, lees je hier
Laatste update op: 22-05-2019