ZNA-richtlijnen voor studenten en praktijklectoren in COVID-periode

Beste collega, mentor, praktijkbegeleider, …

In deze coronapandemie proberen onze mentoren de stagiairs van de verschillende opleidingen optimaal te begeleiden.  Omdat de huidige situatie momenteel snel kan wijzigen, is het belangrijk om op voorhand goede afspraken te maken over de stagemogelijkheden binnen ZNA.

Een goede stage begint met de correcte aanmelding van de studenten en de praktijklectoren via de template studenten Patiëntenzorg. Deze moet je een week voor de aanvang van de stage in ons bezit zijn voor de administratieve verwerking.  De student kan bij aanvang van de stage een toegangsbadge verkrijgen aan de kiosk van ZNA (procedure: Badge gebruik door studenten - ZNA - Richtlijn).  Na activatie van de badge, heeft de student de nodige toegangen om de stage goed te kunnen doorlopen.

Zowel de student als de stagebegeleider moeten steeds de volgende veiligheidsmaatregelen respecteren:

 • Draag steeds een mondmasker, ook bij het betreden van onze sites. Omwille van hygiënische redenen, is het vanaf maandag 8 februari 2021 verplicht om een chirurgisch mondmasker te dragen in het ziekenhuis, en dit vanaf het moment waarop je het ziekenhuis betreedt. Zoals steeds kan je op jouw afdeling een chirurgisch mondmasker verkrijgen. Studenten moeten zich op hun eerste stagedag eerst op het triagepunt van het ziekenhuis aanmelden waar ze een chirurgisch mondmasker kunnen vragen. De triagepunten bevinden zich aan de hoofdingang van elk ziekenhuis.
 • Kom binnen via de hoofdingangmet je persoonlijke ZNA-badge
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen, en volg de regels van een goede handhygiëne (regelmatig handen wassen en het “Gel in, Gel out” beleid van ZNA.)
 • Hou zoveel mogelijk 1,5 m afstand
 • Maak steeds duidelijke afspraken met de stageplaats voor, tussentijdse feedback- en evaluatiemomenten en momenten van werkbegeleiding.  Indien het overleg via Teams plaatsvindt, moet je dit ook op voorhand afstemmen met de mentor .

 

 

Vaccinatiestrategie

Studenten die op stage komen, volgen de richtlijnen die opgesteld zijn voor alle ZNA-medewerkers. Er is een strategie bepaald in de volgorde van vaccinatie, rekening houdend met de richtlijnen van de overheid, de aard van het patiëntencontact op de afdelingen en de frequentie van contact met COVID-19.

De student zal tijdens de eerste dag van de stage toegevoegd worden aan de medewerkerslijst. De vaccinatie is op vrijwillige basis maar ZNA promoot voor al zijn medewerkers de vaccinatie. De snelheid van vaccineren van de verschillende groepen, is afhankelijk van de levering en vrijgave van de vaccins door de overheid.

De student die een eerste dosis van het vaccin in ZNA krijgt, is verplicht zijn afspraak voor de tweede dosis na te komen. Dit is een verplichting vanuit de overheid.

 

Documenten

   

   

  Laatste update op: 14-07-2021