ZNA-richtlijnen voor studenten en praktijklectoren in COVID-periode

In deze coronapandemie proberen onze mentoren de stagiairs van de verschillende opleidingen optimaal te begeleiden.  Omdat de huidige situatie momenteel snel kan wijzigen, is het belangrijk om op voorhand goede afspraken te maken over de stagemogelijkheden binnen ZNA.

Een goede stage begint met de correcte aanmelding van de studenten en de praktijklectoren via de template studenten Patiëntenzorg. Deze moet je een week voor de aanvang van de stage in ons bezit zijn voor de administratieve verwerking.  De student kan bij aanvang van de stage een toegangsbadge verkrijgen aan de kiosk van ZNA (procedure: Badge gebruik door studenten - ZNA - Richtlijn).  Na activatie van de badge, heeft de student de nodige toegangen om de stage goed te kunnen doorlopen.

Zowel de student als de stagebegeleider moeten steeds de volgende veiligheidsmaatregelen respecteren:

  • Draag steeds een mondmasker, ook bij het betreden van onze sites.
  • Kom binnen via de hoofdingangmet je persoonlijke ZNA-badge
  • Ontsmet je handen bij het binnenkomen, en volg de regels van een goede handhygiëne (regelmatig handen wassen en het “Gel in, Gel out” beleid van ZNA.)
  • Hou zoveel mogelijk 1,5 m afstand
  • Maak steeds duidelijke afspraken met de stageplaats voor, tussentijdse feedback- en evaluatiemomenten en momenten van werkbegeleiding.  Indien het overleg via Teams plaatsvindt, moet je dit ook op voorhand afstemmen met de mentor .

 

COVID-Fase Werk-procesbegeleiding binnen ZNA
Fase 0 Stagebegeleiding op werkvloer door externe mogelijk
Fase 1A Stagebegeleiding op werkvloer door externe mogelijk
Fase 1B Stagebegeleiding op werkvloer door externe mogelijk
Fase 2 In overleg met het betreffende ziekenhuis
Fase 3 In overleg met het betreffende ziekenhuis 

 

Laatste update op: 09-11-2020