Fietsenatelier - ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg

Als vrijwilliger ondersteun je de goede werking van ons fietsenatelier binnen de werking van langdurige zorg (dagbehandeling) voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek.

Samen met enkele cliënten en een personeelslid: 

 • demonteer je fietsen van Velo Antwerpen. De gedemonteerde onderdelen worden gesorteerd en gereinigd voor hergebruik door Velo Antwerpen. Door deze recyclage van onderdelen dragen wij een steentje bij aan een duurzamere samenleving.
 • sta je in voor het onderhoud van de ZNA-pendelfietsen
 • sta je in voor het onderhoud en beheer van de fietsen van ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg

Wat verwachten we van jou? 

 • openstaan om te willen samen werken met mensen met een langdurige psychiatrische problematiek
 • technisch handig in het demonteren van fietsen
 • correct kunnen omgaan met materiaal en gereedschap
 • het arbeidsreglement respecteren
 • eerbied en respect tonen voor mensen ongeacht hun geloofsovertuiging of sociale achtergrond
 • aandacht hebben voor het tempo in samenwerking met voornoemde doelgroep
 • beroepsgeheim eerbiedigen en dus privacy en discretie in acht nemen omtrent de mensen die in opname zijn
 • op tijd komen op je engagement en verwittigen wanneer je niet kan komen
 • bij aanvang en beëindigen van je werktaak noteer je het uur in de registratiemap   

Wat bieden wij aan?

 • een vrijwilligersaanbod op maandagvoormiddag (of ander tijdstip bespreekbaar)
 • een technische ruimte (fietsenatelier)
 • begeleiding en ondersteuning van een ZNA-personeelsid (ergotherapeute)
 • een aangenaam klimaat met een open communicatie
 • een engagement voor een langere termijn

De taak is onbezoldigd, maar we bieden wel:

 • verzekering
 • mogelijkheid tot gratis griepvaccinatie
 • gratis parkeerfaciliteiten
 • een jaarlijkse cadeaucheque
 • ZNA-attenties
 • tijdschrift Zoë en Andy
 • heel veel respect en dankbaarheid van het personeel en de patiënten

Interesse?

Neem dan snel contact op met Jurgen Lodewijckx (03 217 77 87 of via mail [email protected]).

Laatste update op: 22-01-2020