Mogelijke symptomen van carotisstenose of hartadervernauwing

Mogelijke symptomen van carotisstenose of hartadervernauwing

TIA’s (Transient Ischemic Attacks)

75% van alle mensen die een beroerte krijgen, heeft voorafgaand TIA’s, plotse en tijdelijke neurologische uitvalverschijnselen. TIA’s zijn waarschuwingssignalen voor een dreigende beroerte. Ze worden veroorzaakt door een tijdelijk bloedtekort in de hersenen.

Symptomen van TIA’s

  • kortdurende verlamming van een hand, arm en/of been
  • tijdelijk wartaal uitslaan
  • kortdurende afwezigheid
  • voorbijgaande blindheid aan één oog

Wanneer deze verschijnselen optreden, kan een snelle behandeling mogelijke beroertes voorkomen.

CVA (Cerebro Vasculair Accident) 

Door zuurstoftekort sterft een stukje hersenweefsel af. 

Symptomen van CVA

  • verlamming van 24 uur of langer


Niet iedereen met een vernauwing in de halsslagader krijgt een beroerte of een alarmsignaal in de vorm van een TIA. 

Sommige patiënten die een vernauwing in de halsslagader hebben, merken daar helemaal niets van. 

Wanneer bij de stenose geen klachten optreden wordt een ingreep pas aangeraden vanaf 80 procent vernauwing. Een symptomatische stenose zullen we vroeger behandelen. Wanneer het bloedvat volledig verstopt is nemen andere aders de functie over en hoeven we niet in te grijpen.

Laatste update op: 26-08-2021