Het toedienen van radioactief jodium

Bij schildklierproblemen dienen de specialisten van ZNA Endocrinologie vaak radioactief jodium toe om de werking en de grootte van de schildklier te verminderen. Schildkliercellen zijn de enige cellen in je lichaam die jodium uit het bloed opnemen. Door radioactief jodium in te nemen, worden enkel die schildkliercellen bestraald en dus vernietigd. De rest van het lichaam neemt nauwelijks jodium op, dat geldt dus ook voor het radioactief jodium. Het radioactief jodium dat niet wordt opgenomen, verlaat het lichaam via de urine.

Wanneer radioactief jodium toedienen?

Een behandeling met radioactief jodium kan in verschillende situaties uitkomst bieden. Zo kan radioactief jodium helpen:

 • om een te snel werkende schildklier langzamer te laten werken.
 • om een te grote schildklier kleiner te maken.
 • als nabehandeling, na het operatief verwijderen van de schildklier bij een schildkliertumor

We voeren deze behandeling niet uit wanneer je zwanger bent of borstvoeding geeft. We raden ook aan om niet zwanger te worden tot 6 maanden na het toedienen van radioactief jodium.

Voorbereiding

Hoeveel radioactief jodium we moeten toedienen, hangt af van verschillende factoren. Daarom onderzoeken we eerst je schildklier. We bekijken verder ook of er geen medische bezwaren zijn tegen deze behandeling en of je vooraf met bepaalde medicatie moet stoppen.

Verloop van de behandeling

 • Zorg dat je op het afgesproken tijdstip aanwezig bent op de dienst Nucleaire Geneeskunde.
 • Breng het voorschrift van je behandelend arts mee (indien je dat gekregen hebt).
 • Je krijgt een capsule met radioactief jodium die je kan innemen met een glas water.
 • Zo komt het radioactief jodium in je bloed terecht.
 • Wanneer je schildklier het radioactieve jodium wil opnemen, wordt het schildklierweefsel door de straling gedeeltelijk of helemaal uitgeschakeld.  En hierdoor worden je schildklierproblemen aangepakt.

Nazorg

Het stralingsrisico voor je onmiddellijke omgeving is beperkt.

Om het risico tot een absoluut minimum te beperken, raden we je toch aan om volgende maatregelen te volgen:

 • Drink de eerste  drie dagen na de behandeling zo veel mogelijk, zo zal het niet-opgenomen jodium je lichaam sneller verlaten.
 • Hou gedurende 1 week steeds een afstand van ten minste een meter als je langer dan 30 minuten in iemands onmiddellijke omgeving vertoeft..
 • Vermijd bijeenkomsten waarbij je enige uren naast iemand anders zit.
 • Slaap indien mogelijk de eerste nachten apart van je partner.
 • Hou extra afstand van zwangere vrouwen omdat een ongeboren kind gevoeliger is voor deze radioactieve straling dan een volwassene.
Laatste update op: 26-08-2021