Geriatrische evaluatie

De globale geriatrische evaluatie of ‘Comprehensive Geriatric Assessment’ (CGA) is een multidimensionaal proces om de vaardigheid van ouderen te evalueren op functioneel, fysiek en geestelijk vlak, gekaderd in een specifieke sociale omgevingssituatie.

Zij verschilt van de standaard medische evaluatie doordat naast het fysieke ook andere domeinen beoordeeld worden. Dit helpt bij het stellen van een diagnose, het uitwerken van een therapeutisch beleidsplan en bepalen van de zorgbehoefte en het optimale gebruik van de gezondheidsvoorzieningen.

Deze benadering omvat in feite de technologie van de geriatrie.

Laatste update op: 24-04-2016