Orthogeriatrie

Deze dienst concentreert zich op acute orthogeriatrische patiënten. Hier kunnen oudere patiënten met alle types breuken terecht, maar de meeste van deze patiënten hebben een traumatische heupfractuur.

Voor deze patiënten werkt de dienst Geriatrie samen met de dienst Orthopedie: ze stellen behandelingsschema’s in onderling overleg op. Patiënten krijgen ook dagelijks bezoek van de orthopedist én de geriater.

Laatste update op: 24-04-2016