Polyfarmacie

Oudere patiënten gebruiken vaak té veel medicatie. Hierdoor maken ze meer kan op nevenwerkingen waardoor hun risico op een ziekenhuisopname of overlijden verhoogt. Daarom bekijken de geriaters van ZNA samen met de klinisch farmacologen de medicatielijst van elke patiënt kritisch en passen aan waar nodig. Nadien houden geriaters en farmacologen hier wekelijks een overleg over.

Laatste update op: 24-04-2016