Gynaecologie

De dienst Gynaecologie van ZNA biedt vrouwen in verschillende stadia van hun leven een breed zorgaanbod.

De gynaecologen behandelen vrouwen met eenvoudige, veel voorkomende problemen tot zeer complexe en zeldzame ziekten.

 

 

 

Contact

Patiënten die overdag niet naar de raadpleging kunnen komen, kunnen terecht op de avondraadpleging in ZNA Sint-Erasmus.

Er zijn verschillende aandachtsgebieden binnen de dienst Gynaecologie:

 • Verloskunde: Voor zwangerschapsopvolging en bevalling kan je terecht in de kraamafdeling van ZNA Sint-Erasmus.
 • Fertiliteit : Voor vruchtbaarheidsproblemen werken de gynaecologen van ZNA Hoge-Beuken nauw samen met het fertiliteitscentrum van ZNA Middelheim. 
  Patiënten kunnen in ZNA Sint-Erasmus wel terecht voor de vooronderzoeken en in geval van een IVF-behandeling voor de stimulatie van de folliculaire fase bij de vrouw. De pick-up van eicellen, de inseminatie en de embryotransfert gebeuren in het Fertiliteitscentrum zelf
 • Ambulante hysteroscopie
 • Eendagskliniek Abnormale Vaginale Bloedingen
 • Raadpleging bekkenbodemproblemen
 • Zwangerschapsonderbreking 
 • Senologie (borstaandoeningen)
 • ETCA

Naast gynaecologische behandelingen en onderzoeken investeert de dienst Gynaecologie ook in de opleiding van de toekomstige generatie. We doen dat via wetenschappelijke activiteiten en onderwijs.

Onze kwaliteit

 • Nauwe samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen
 • Grote expertise binnen alle vakgebieden van de verloskunde 
 • Goed georganiseerde nazorg 

Een afspraak maken

Voor alle afspraken: contacteer ons op: 03 830 96 80 - van maandag tot vrijdag van 8.00 u. tot 16.00 u.

Een afspraak maken kan ook per mail: [email protected]

Laatste update op: 29-11-2021
Auteur(s): Team Gynaecologie en Verloskunde