Klinische studies hematologie

Klinisch onderzoek is wetenschappelijk verantwoord en ethisch aanvaardbaar onderzoek met mensen en wordt geleid door onderzoekers om de kennis van een ziekte of haar behandeling te verbeteren.
Een klinische studie evalueert de werkzaamheid en veiligheid van één of meerdere geneeskundige producten met als uiteindelijke doel een betere behandeling van een specifieke ziekte en een verbetering van de levenskwaliteit.
 

Contact:
Karen CoxCaroline De Man en Bart Geeraerts: 03 217 74 48
Erwin Janssen: 03 217 74 24

Waar kan je ons vinden?

ZNA Stuivenberg
Studiebureau
Afdeling Hematologie C4
Lange Beeldekensstraat 267
2060 Antwerpen
ZNA Middelheim
Studiebureau
Oncologisch dagziekenhuis -1
Lindendreef 1
2020 Antwerpen

Hoe kan je ons contacteren?

ZNA Stuivenberg
03 217 74 48
[email protected]

ZNA Middelheim
03 217 74 24
[email protected]

Nuttige link

FAGG - Databank klinische proeven

FAGG is een website van de federale overheid die een overzicht geeft van alle lopende studies in België. Op deze website vind je dus ook alle lopende klinische studies binnen ZNA Hematologie.

Momenteel werkt ZNA Hematologie mee aan de volgende onderzoeken:

Ziektebeeld Behandeling

Hemato-oncologie

Acute myeloïde leukemie (AML)

Antilichamen, orale inhibitoren, vaccinatie

Acute lymfoïde leukemie (ALL)

Purine analogen, antilichamen

Amyloïdose

Proteasoominhibitoren

B-cel prolymfocytische leukemie (B-PLL)

Antilichamen

Chronische myeloïde leukemie (CML)

Orale inhibitoren

Chronische lymfoïde leukemie (CLL)

Antilichamen, orale inhibitoren

Hodgkin lymfoom (HL)

Antilichamen

Maligne plasmacelziekten:

 •  Multipel Myeloom
 • Smouldering Multipel Myeloom
 • Plasmacel leukemie

Proteasoominhibitoren, antilichamen, immuun modulatoren, corticosteroïden

Myelodysplasie (MDS)

Telomerase inhibitor, pyrimidine analoog

Myeloproliferatieve Neoplasieën (MPN):

 • Polycythemia Vera (PV)
 • Essentiële Trombocytose (ET)
 • Primaire Myelofibrose (PM)

JAK inhibitoren, telomerase inhibitor

Non-Hodgkin lymfoom (NHL):

 • Burkitt lymfoom
 • Centraal zenuwstelsel lymfoom (CZS) 
 • Diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL)
 • Marginale zone lymfoom (MALT)
 • Folliculair lymfoom
 • Hairy cel leukemie (HCL)
 • Mantelcellymfoom (MCL)
 • Perifeer T-cellymfoom 
 • Ziekte van Wäldenstrom
 

Stamceltransplantatie

 • Autoloog
 • Allogeen

 

T-cell prolymfocytische leukemie (T-PLL)

 

Niet-oncologische hematologie

Immuun trombocytopenie (ITP)

Eiwitanaloog van thrombopoietine

Trombotische trombocytopenische purpura

Antilichamen

De deelname aan klinische studies toonde aan dat zelfs placebo’s betere resultaten oplevert dan de standaardpraktijk. Dit is te wijten aan de gestandaardiseerde manier waarop de patiënten worden opgevolgd en gecontroleerd in een klinische studie. Daarnaast kunnen bepaalde nieuwe moleculen bij uitzichtloze situaties nog leiden tot levensverlenging of verbetering van de levenskwaliteit.
Laatste update op: 19-07-2021