Missie en visie van SP Neurologie

Waar staan we voor?

 • We benaderen de mensen op onze afdeling als een uniek persoon en houden rekening met ieders voorkeuren.  
 • We steunen en begeleiden actief de mantelzorgers en familie. 
 • We hebben oog voor de noden van onze medewerkers en zorgen voor een aangename, leerrijke en veilige werkomgeving.

Hoe willen we dit bereiken?

Goede zorg op de afdeling SP Neurologie ZNA Hoge Beuken steunt op 3 pijlers:

 • Goede zorg voor onze patiënten

  ‘IK BEN IK EN DAT MAG’

  We willen weten wie je bent. We hebben oog voor de lichamelijke, sociale en psychische dimensie en laten ruimte voor zingeving. 
  Daarom leren we graag iemands verleden, zijn persoonlijke waarden, mogelijkheden en wat hem eigen maakt kennen. Deze zorg bieden we in een veilige en warme omgeving.
   

 • Goede zorg voor de mantelzorgers en familie

  ‘SAMEN ZORG DRAGEN’

  We betrekken naasten en familie in het zorgtraject. We luisteren naar hun verhaal, hun wensen en bekommernissen. We nodigen hen uit om mee te beslissen over de zorg. Een samenwerkingsrelatie staat voorop.
  We vinden het hierbij belangrijk dat patiënten, mantelzorgers en naasten vertrouwen hebben in ons als zorgverleners.
   

 • Goede zorg voor en door de medewerkers

  ‘EEN BEKWAAM TEAM’

  Onze medewerkers zijn deskundig. Als team zorgen wij ook voor elkaar. We ondersteunen en inspireren elkaar in het bieden van goede zorg.  Onze basishouding bestaat uit authenticiteit, integriteit, respect en een open ingesteldheid.
  We werken multidisciplinair, we gaan hierbij voor een vlotte en open communicatie tussen de verschillende disciplines.

Laatste update op: 19-07-2021