ZNA Multidisciplinair Pijncentrum

Het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) ZNA Hoge Beuken-ZNA Middelheim is één van de 35 erkende centra in België voor de multidisciplinaire behandeling van pijn. Het erkende zorgnetwerk bestaat sinds juli 2013 en heeft als doel een betere behandeling van mensen met pijn.

De voorbije jaren groeide de behandeling en opvolging van patiënten met pijnklachten uit tot een aparte tak binnen de geneeskunde. Ook bij ZNA. Onze pijnkliniek werkt al vele jaren multidisciplinair en kan dankzij de erkenning nu ook bijkomend beroep doen op een kinesitherapeut, ergotherapeut, psycholoog en een sociaal verpleegkundige. 

Op deze manier bieden we onze patiënten een multidisciplinaire behandeling aan vanuit het bio-psychosociaal model. Pijn vraagt immers vaak om een gespecialiseerde, individuele aanpak.  

 

Ons team

Pijnartsen

 

Pijnverpleegkundigen

 • Filip Cassimon - 0476 78 10 66
 • Robby Cardinas - 03 830 95 53

Pijnpsychologen

 • Anne-Marie Schaltin -                   03 830 90 08
 • Latifa Errajel - 03 280 41 04

Ergotherapeute

 • Isabelle De Proost - 03 830 95 58

Kinesist

 • Veerle van Hoestenberghe - 
  03 830 95 59

Maatschappelijk werker

 • Hendrik Devriendt - 03 830 95 77

Secretariaat    

 • Ann Eyckens - 03 830 95 55
 • Iris Goossenaerts - 03 830 95 55

Artikel

Effect van multidisciplinaire behandeling

Onderzoek toont aan dat deze multidisciplinaire aanpak op maat de beste kansen biedt om de levenskwaliteit opnieuw te verhogen en om weer succesvol te integreren in de maatschappij. Patiënten leren zo ook beter met hun pijn om te gaan.

Patiënten van het MPC steunen op een team van vier pijnspecialisten, aangevuld met een psycholoog, een pijnverpleegkundige, een kinesist, een ergotherapeut en een sociaal verpleegkundige. Daarnaast wordt er ook nauw samengewerkt met de diensten Fysische geneeskunde en revalidatie, Neurochirurgie, Psychiatrie en Oncologie.

Daarnaast biedt het MPC het volledige gamma van interventionele en medicamenteuze pijntherapieën aan, zoals infiltraties, radiofrequente behandelingen en neurostimulatie. 

Laatste update op: 16-10-2023