ZNA geheugenkliniek

Steungroep Posterieure Corticale Atrofie

ZNA Hoge Beuken nodigt personen met Posterieure Corticale Atrofie (PCA) en hun mantelzorgers en familieleden uit voor de steungroep Posterieure Corticale Atrofie.

Ben je op zoek naar informatie over PCA en wil je graag ervaringen uitwisselen met personen met deze aandoening? Dan ben je van harte welkom in ZNA Hoge Beuken. 

>> Schrijf je in voor 6 december 2021

De ZNA geheugenkliniek maakt deel uit van de dienst Neurologie van ZNA Middelheim en Hoge Beuken. Ze omvat een polikliniek en een hospitalisatie-eenheid.

De polikliniek

In de polikliniek komen mensen op consultatie. De artsen stellen er de diagnoses en volgen er onder meer patiënten met de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen op.

De geheugenkliniek van ZNA is 1 van de 12 erkende geheugenklinieken in ons land. Een erkende geheugenkliniek mag mensen met een beginnende ziekte van Alzheimer extra begeleiden en dit gedurende een jaar. Die begeleiding wordt ook terugbetaald door de mutualiteit.

Een belangrijk aspect van de geheugenkliniek is de psycho-educatie en de cognitieve revalidatie van mensen met een beginnende ziekte van Alzheimer.

Psycho-educatie houdt in: het leren (her)kennen van symptomen van de ziekte, het leren ermee om te gaan, psychologische ondersteuning, geheugentraining,…

Geheugentraining vindt 2 à 3 x/week plaats in de kliniek in ZNA Hoge Beuken. Patiënten krijgen een computergestuurde proef met een programma dat volledig is aangepast aan hun noden.
 

Beluister ook de podcast over Alzheimer met prof. dr. Sebastiaan Engelborghs
 

De hospitalisatie-eenheid

De hospitalisatie-eenheid bestaat uit 2 afdelingen: S31 (of neuro 1) en S33 (of neuro 3).

De geheugenkliniek richt zich tot personen met een (vermoeden) van een neurologische aandoening.

Op beide afdelingen werken we multidisciplinair. De arts en de verantwoordelijke verpleegkundige overleggen elke dag. Eén keer per week zitten alle betrokken teamleden (arts, verpleging, ergotherapeut, kinesist, psycholoog, logopedist, diëtist) samen om jouw dossier te bespreken. 

Elke afdeling heeft een specifieke doelgroep. 

S31 of neuro 1

Diagnosestelling 

  • Diagnose 
  • Oppuntstelling van de behandeling
  • Mensen die deelnemen aan een klinische (medicatie-)studie van de eigen neurologische dienst en waarvoor een korte opname noodzakelijk is

S33 of neuro 3

Dementie 

  • Diagnose dementie 
  • Oppuntstelling van de begeleiding bij problemen die eigen zijn aan dementie 

Video over het project 'deMENS in de zorg'

 

Laatste update op: 22-11-2021