Aanvraag groeipakket (kinderbijslag) (kraamgeld)

Sinds januari 2019 is de vroegere kinderbijslag vervangen door het groeipakket, ook de geboortepremie of het kraamgeld heeft een nieuwe naam: startbedrag. 
Het startbedrag kan ten vroegste 4 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum en 5 jaar na de geboorte aangevraagd worden via de uitbetaler van het groeipakket.

Alle info over het groeipakket en de daaraan gekoppelde premies vind je op: www.groeipakket.be

 

Laatste update op: 20-08-2019