ICT en pathologie

Zoals overal in het ziekenhuis is het ook op in het Laboratorium voor Pathologische Anatomie PA2 van het grootste belang dat de verkregen weefsels steeds aan de patiënt gekoppeld blijven.

Bij aankomst in het laboratorium wordt het weefsel, na een controle op de juistheid van de meegezonden gegevens, geregistreerd in het laboratorium informatica systeem (LIS). Dit systeem ondersteunt en controleert de hele workflow. Zodra een weefselstaal in ons laboratorium aankomt, krijgt het een uniek staalnummer met 2D barcode. Bij alle volgende stappen wordt deze barcode gescand en vervangt dit het intypen van getallen waardoor menselijke vergissingen worden vermeden. Op deze manier wordt ook steeds de juiste bevinding onder het juiste weefselstaal ingevoerd.

Barcode weefselstaal bij ZNA Anatomo-Pathologie

 

De rapportering zelf gebeurt aan de hand van spraakherkenning.

Het LIS dat ZNA gebruikt, is ‘NeoPath’, een in eigen beheer ontwikkeld informaticasysteem. In 2013 werd NeoPath aangepast aan de ICT-eisen van de toekomst. Het evolueerde naar een thin-client web-based systeem, ontwikkeld op Microsofts meest recente .NET platform en database (SQL Server 2014). Langs de gebruikerszijde is alle data altijd, overal en onmiddellijk beschikbaar en aanpasbaar via een browser. Andere sleutelbegrippen zijn synoptische rapporten, flexibiliteit en intuïtiviteit.

De anatoom-pathologen beschikken ook over geïntegreerde macroscopische foto- en videografie. Digitale pathologie (microscopische evaluatie weefselstalen via gescande computerbeelden i.p.v. via een microscoop) wordt al toegepast in het laboratorium om de pathologen op afstand snel inzicht in de casus te geven, voor multidisciplinaire besprekingen of intercollegiaal consult op afstand.

Digitaal beeld weefselstaal ZNA Anatomo-Pathologie
Laatste update op: 07-12-2020