Nazorg

  • Na de prik in het te onderzoeken gewricht, kunt u tijdelijk een licht opgeblazen gevoel hebben in het gewricht. Soms kunt u wat pijn hebben. Dit is van voorbijgaande aard. U neemt het best enkele uren rust na het onderzoek.
  • Probeer elke belasting van het gewricht te vermijden, let op met bijvoorbeeld afstappen van de bus,  fiets, fietsen, traplopen etc..
  • Als u een onderzoek heeft gehad van het kniegewricht, is het raadzaam om na het onderzoek niet zelf met de fiets of auto naar huis te gaan.
  • Daags nadien kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.
  • Heeft u voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor uw werkgever?  Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.
  • Wat de resultaten betreft: u ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Verslagen van dit onderzoek zijn meestal beschikbaar na enkele uren, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.

 

Laatste update op: 13-08-2021