ZNA Jan Palfijn

Na

Als het onderzoek klaar is, ga je terug naar de kleedruimte om je aan te kleden. Daarna mag je vertrekken.

De dagen na het onderzoek, kan de stoelgang wit kleuren. Het is aangewezen om nadien voldoende water te drinken. Indien je toch last zou hebben van constipatie, kan je aanvragende arts een laxeermiddel voorschrijven.

Na het onderzoek mag je eten en drinken.

Heb je voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor je werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.

Wanneer krijg je de resultaten?

Je ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor je behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan je behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Verslagen van dit onderzoek zijn meestal beschikbaar na enkele uren, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren.

De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.

Laatste update op: 25-08-2021