ZNA Jan Palfijn

Na

Als het onderzoek klaar is, gaat u terug naar de kleedruimte om u terug aan te kleden. Daarna mag u vertrekken. U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Als er contrast werd gegeven, moet u erop letten de rest van de dag voldoende water te drinken. Zo verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam. Houd de prikplaats voldoende (5 min.) afgedrukt om nabloeden te voorkomen.

Na het onderzoek mag je eten en drinken.

Heb je voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor je werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.

Wanneer krijg je de resultaten?

Je ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor je behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. CT-verslagen zijn meestal beschikbaar na 2 werkdagen, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling Medische Beeldvorming.

 

Laatste update op: 25-08-2021