ZNA Jan Palfijn

Tijdens

Je wordt door de verpleegkundige zo comfortabel mogelijk geïnstalleerd op de onderzoekstafel. 

Een CT-scan of echografie wordt uitgevoerd om de precieze plaats van het afwijkende weefsel te lokaliseren en een veilig en optimaal punctietraject te plannen met meting van huiddiepte en eventuele toenaderingshoek. De punctie intredeplaats wordt met naald en viltstift op de huid gemarkeerd en CT-grafisch gecontroleerd.

Zodra een punctie plaats bepaald is, wordt de huid en de omgeving rondom ontsmet en toegedekt met steriele doeken. 

Nadien wordt onder plaatselijke verdoving een kleine snede in de huid gemaakt.

Via deze opening wordt met een speciale naald weefsel gepuncteerd in geval van biopsie.  Bij een punctie zuigen we vocht op via een spuit.  Dit weefsel (= biopsie) of vocht kan dan verder worden onderzocht in het labo. 

Er kan gevraagd worden om stil te liggen, niet te hoesten en de adem op te houden tijdens de procedure.

Na de procedure wordt een verband aangebracht.

Aanvullend kan een CT-scan of echografie uitgevoerd worden om complicaties ter hoogte van het punctietraject te documenteren of uit te sluiten.

Duur

Het onderzoek duurt gemiddeld maximum  1 uur.

Laatste update op: 25-08-2021