Nazorg

Het is belangrijk een reëel verwachtingspatroon te hebben wanneer je een borstreconstructie overweegt. Je nieuwe borst zal in vorm en grootte altijd duidelijk verschillen van een natuurlijke borst. Ze zal ook anders aanvoelen.

Een borstreconstructie is zowel lichamelijk als geestelijk een zware ingreep en meestal zijn meerdere operaties nodig. Toch zijn vrouwen die een borstreconstructie hebben ondergaan doorgaans heel tevreden met het uiteindelijke resultaat.

Naast medische omkadering hechten we ook veel belang aan goede psychologische begeleiding, revalidatie en sociale dienstverlening. De borstverpleegkundigen zijn hierin een belangrijk spilfiguur.

Laatste update op: 13-08-2021