Nazorg

  • Als het onderzoek klaar is, wordt u terug naar uw kamer gebracht.
  • De eerste uren na de abcesdrainage wordt regelmatig bloeddruk en pols gevolgd en moet men nuchter blijven.
  • Het is mogelijk dat enkele uren na de interventie er een voorbijgaande koorts en rillingen kunnen voorkomen.
  • U dient bedrust te houden tot de drainage katheter mag worden verwijderd. Een drainagekatheter kan enkele dagen tot weken ter plaatse blijven. 
  • Meermaals daags moet de katheter met steriel vocht gespoeld worden om verstopping te vermijden. 
  • De verdere nazorg tijdens de drainage van de collectie wordt in overleg tussen uw behandelende geneesheer en de radioloog gevolgd.
  • Aan de hand van de evolutie van het klinisch onderzoek, de bloedonderzoeken en eventueel radiologische controleonderzoeken wordt na interdisciplinair overleg de drainagekatheter verwijderd, vervangen of herplaatst. 
  • Wat de resultaten betreft: u ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Deze verslagen zijn meestal beschikbaar na 2 werkdagen, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze code zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.
Laatste update op: 13-08-2021