Nazorg

Je mag pas terug eten wanneer de verdoving is uitgewerkt.  

Na het onderzoek krijg je een eerste resultaat van de bevindingen en een brief voor je behandelend arts. Indien er weefselstukjes zijn afgenomen, wordt het resultaat overgemaakt aan je huisarts. Je kan ook een nieuwe afspraak in het ziekenhuis maken om de resultaten te bespreken.

Het duurt doorgaans twee weken voor de resultaten beschikbaar zijn.  

Na het onderzoek kan je wat hinder ondervinden van de ingeblazen lucht, dit gaat vanzelf over en is normaal. 

Laatste update op: 06-04-2016